Tác Giả Khương Ti Chử Tửu

Thập Niên 80 Cả Tôi Và Chị Gái Cùng Trùng Sinh

Thập Niên 80 Cả Tôi Và Chị Gái Cùng Trùng Sinh

7.8/10
2681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Thập Niên 70 Cô Vợ Xinh Đẹp Kết Hôn Ba Lần

Thập Niên 70 Cô Vợ Xinh Đẹp Kết Hôn Ba Lần

7.2/10
3086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 80 Tiểu Bảo Mẫu Trèo Cao

Thập Niên 80 Tiểu Bảo Mẫu Trèo Cao

7.6/10
2700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 80 Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Thập Niên 80 Tiểu Cá Koi Và Mẹ

7.7/10
5409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh FULL

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh FULL

7.2/10
7799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Niên Đại Văn Thiên Kim Ở Góa Trong Đại Viện

Niên Đại Văn Thiên Kim Ở Góa Trong Đại Viện

7.3/10
4332

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 36
Xuyên Không Về Năm 1965

Xuyên Không Về Năm 1965

7/10
13523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 70 Hiệp Nghị Dưỡng Oa

Thập Niên 70 Hiệp Nghị Dưỡng Oa

7.5/10
14783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 80 Sau Khi Trọng Sinh Làm Giàu Bằng Tiệm Tạp Hoá Cũ

Thập Niên 80 Sau Khi Trọng Sinh Làm Giàu Bằng Tiệm Tạp Hoá Cũ

7.5/10
9922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 80 Tiểu Tức Phụ Trọng Sinh

Thập Niên 80 Tiểu Tức Phụ Trọng Sinh

7.3/10
19652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 80 Tiểu Mẹ Kế

Thập Niên 80 Tiểu Mẹ Kế

7.7/10
23033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Thập Niên 80 Cả Tôi Và Chị Gái Cùng Trùng Sinh
7.8/10
2681

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 70 Cô Vợ Xinh Đẹp Kết Hôn Ba Lần
7.2/10
3086

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tiểu Bảo Mẫu Trèo Cao
7.6/10
2700

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Tiểu Cá Koi Và Mẹ
7.7/10
5409

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Yêu Kiều Thức Tỉnh FULL
7.2/10
7799

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Niên Đại Văn Thiên Kim Ở Góa Trong Đại Viện
7.3/10
4332

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Không Về Năm 1965
7/10
13523

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Hiệp Nghị Dưỡng Oa
7.5/10
14783

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Sau Khi Trọng Sinh Làm Giàu Bằng Tiệm Tạp Hoá Cũ
7.5/10
9922

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Tiểu Tức Phụ Trọng Sinh
7.3/10
19652

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Tiểu Mẹ Kế
7.7/10
23033

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không