Tác Giả Không Ngốc

Chín Cách Cầu Sủng

Chín Cách Cầu Sủng

7.5/10
17846

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 23
Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

7.5/10
19574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 35
ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

7.5/10
50987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

7.5/10
20750

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 17
ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

7.5/10
9606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
ABO - Nô Lệ

ABO - Nô Lệ

7.5/10
39148

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 25
Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

7.5/10
13060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

7.5/10
34579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

7.5/10
15042

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 15
Anh Là Bầu Trời Của Em

Anh Là Bầu Trời Của Em

7.5/10
18826

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Tư Cách Để Yêu Anh

Tư Cách Để Yêu Anh

7.5/10
18396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
Sẹo

Sẹo

7.5/10
17264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 24
Giống Đực

Giống Đực

7.5/10
19917

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

7.5/10
17728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 25
Chín Cách Cầu Sủng
7.5/10
17846

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
7.5/10
19574

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!
7.5/10
50987

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!
7.5/10
20750

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

ABO - Phá Vỡ Định Mệnh
7.5/10
9606

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

ABO - Nô Lệ
7.5/10
39148

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em
7.5/10
13060

Thể loại: Đam Mỹ

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu
7.5/10
34579

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
7.5/10
15042

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Anh Là Bầu Trời Của Em
7.5/10
18826

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tư Cách Để Yêu Anh
7.5/10
18396

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Sẹo
7.5/10
17264

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Giống Đực
7.5/10
19917

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
7.5/10
17728

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ