Tác Giả Không Ngốc

Chín Cách Cầu Sủng

Chín Cách Cầu Sủng

7.5/10
15447

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 23
Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

7.5/10
16278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 35
ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

7.5/10
45152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

7.5/10
18315

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 17
ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

7.5/10
8483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
ABO - Nô Lệ

ABO - Nô Lệ

7.5/10
33723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 25
Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

7.5/10
11667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

7.5/10
29968

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

7.5/10
13347

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 15
Anh Là Bầu Trời Của Em

Anh Là Bầu Trời Của Em

7.5/10
16932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Tư Cách Để Yêu Anh

Tư Cách Để Yêu Anh

7.5/10
16752

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
Sẹo

Sẹo

7.5/10
15154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 24
Giống Đực

Giống Đực

7.5/10
16913

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

7.5/10
15717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 25
Chín Cách Cầu Sủng
7.5/10
15447

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
7.5/10
16278

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!
7.5/10
45152

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!
7.5/10
18315

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

ABO - Phá Vỡ Định Mệnh
7.5/10
8483

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

ABO - Nô Lệ
7.5/10
33723

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em
7.5/10
11667

Thể loại: Đam Mỹ

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu
7.5/10
29968

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
7.5/10
13347

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Anh Là Bầu Trời Của Em
7.5/10
16932

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tư Cách Để Yêu Anh
7.5/10
16752

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Sẹo
7.5/10
15154

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Giống Đực
7.5/10
16913

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
7.5/10
15717

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ