Tác Giả Khanh Khanh Họa Ảnh

Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai

Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai

8/10
1196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Hương Ngọc Lan Vương Trên Thân Người

Hương Ngọc Lan Vương Trên Thân Người

7.1/10
1163

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 3
Đế Sủng Thánh Phi

Đế Sủng Thánh Phi

7.3/10
3750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

7.1/10
22218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

7.7/10
4169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 16
Bạn Học Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không FULL

Bạn Học Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không FULL

7.4/10
5643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Liễm Nghiễm Hoa Mộng FULL

Liễm Nghiễm Hoa Mộng FULL

7/10
14517

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Ông Đây Muốn Hôn Chết Em FULL

Ông Đây Muốn Hôn Chết Em FULL

7.7/10
159936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 57
Người Tình Của Tướng Quân FULL

Người Tình Của Tướng Quân FULL

7.5/10
14499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 12
Tà Đế Cuồng Phi

Tà Đế Cuồng Phi

8.5/10
92099

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Ngày Kết Hôn Không Nắng

Ngày Kết Hôn Không Nắng

8.5/10
11649

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

8.5/10
16305

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

7.5/10
169799

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

7.5/10
72820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 349
Tinh Ấn Online

Tinh Ấn Online

7.5/10
6576

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 23
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

7.5/10
190784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai
8/10
1196

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hương Ngọc Lan Vương Trên Thân Người
7.1/10
1163

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Đế Sủng Thánh Phi
7.3/10
3750

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh
7.1/10
22218

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê
7.7/10
4169

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bạn Học Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không FULL
7.4/10
5643

Thể loại: Ngôn Tình

Liễm Nghiễm Hoa Mộng FULL
7/10
14517

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ông Đây Muốn Hôn Chết Em FULL
7.7/10
159936

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Người Tình Của Tướng Quân FULL
7.5/10
14499

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác

Tà Đế Cuồng Phi
8.5/10
92099

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngày Kết Hôn Không Nắng
8.5/10
11649

Thể loại: Ngôn Tình

Đêm Tân Hôn Đến Muộn
8.5/10
16305

Thể loại: Ngôn Tình

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
7.5/10
169799

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh
7.5/10
72820

Thể loại: Ngôn Tình

Tinh Ấn Online
7.5/10
6576

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Quân Hôn Tỏa Sáng
7.5/10
190784

Thể loại: Ngôn Tình