Tác Giả Khải Ly

Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

7.1/10
4929

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 59
Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Nhật Kí Theo Đuổi Anh

8.5/10
13191

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Em Không Yêu Tôi

Em Không Yêu Tôi

8.5/10
11239

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

7.5/10
40090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Bảo Ta Chủ Nhân

Bảo Ta Chủ Nhân

7.5/10
8085

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 19
Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

7.5/10
47398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 29
Anh Không Thương Tôi

Anh Không Thương Tôi

7.5/10
35337

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Trò Đùa Của Adam

Trò Đùa Của Adam

7.5/10
8615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 20
Em Không Yêu Tôi

Em Không Yêu Tôi

7.4/10
10114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Xà Vương Hôn Tân Nương

Xà Vương Hôn Tân Nương

7.5/10
41736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 35
Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chúng Ta Ly Hôn Đi

7.5/10
65057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

9/10
100735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

7.5/10
11216

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Chuyện Tình Như Ý

Chuyện Tình Như Ý

7.5/10
17375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

7.5/10
6251

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Trăng Máu

Trăng Máu

7.5/10
8224

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 41
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

7.5/10
15716

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thí Nghiệm Tình Yêu

Thí Nghiệm Tình Yêu

7.5/10
7714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

7.5/10
9794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng
7.1/10
4929

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Nhật Kí Theo Đuổi Anh
8.5/10
13191

Thể loại: Ngôn Tình

Em Không Yêu Tôi
8.5/10
11239

Thể loại: Ngôn Tình

Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng
7.5/10
40090

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo Ta Chủ Nhân
7.5/10
8085

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia
7.5/10
47398

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Anh Không Thương Tôi
7.5/10
35337

Thể loại: Ngôn Tình

Trò Đùa Của Adam
7.5/10
8615

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Em Không Yêu Tôi
7.4/10
10114

Thể loại: Ngôn Tình

Xà Vương Hôn Tân Nương
7.5/10
41736

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chúng Ta Ly Hôn Đi
7.5/10
65057

Thể loại: Ngôn Tình

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu
9/10
100735

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Yêu Em
7.5/10
11216

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Tình Như Ý
7.5/10
17375

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử
7.5/10
6251

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Máu
7.5/10
8224

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn
7.5/10
15716

Thể loại: Ngôn Tình

Thí Nghiệm Tình Yêu
7.5/10
7714

Thể loại: Ngôn Tình

Bắt Đền Anh Yêu
7.5/10
9794

Thể loại: Ngôn Tình