Tác Giả Khải Ly

Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

7.1/10
2557

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 59
Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Nhật Kí Theo Đuổi Anh

8.5/10
11535

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Em Không Yêu Tôi

Em Không Yêu Tôi

8.5/10
9492

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

7.5/10
34962

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Bảo Ta Chủ Nhân

Bảo Ta Chủ Nhân

7.5/10
6671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 19
Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

7.5/10
40928

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 29
Anh Không Thương Tôi

Anh Không Thương Tôi

7.5/10
29729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Trò Đùa Của Adam

Trò Đùa Của Adam

7.5/10
7406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 20
Em Không Yêu Tôi

Em Không Yêu Tôi

7.4/10
9329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Xà Vương Hôn Tân Nương

Xà Vương Hôn Tân Nương

7.5/10
35975

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 35
Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chúng Ta Ly Hôn Đi

7.5/10
57615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

9/10
83420

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

7.5/10
9321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Chuyện Tình Như Ý

Chuyện Tình Như Ý

7.5/10
15528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

7.5/10
5486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Trăng Máu

Trăng Máu

7.5/10
6277

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 41
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

7.5/10
13486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thí Nghiệm Tình Yêu

Thí Nghiệm Tình Yêu

7.5/10
6742

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

7.5/10
8609

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng
7.1/10
2557

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Nhật Kí Theo Đuổi Anh
8.5/10
11535

Thể loại: Ngôn Tình

Em Không Yêu Tôi
8.5/10
9492

Thể loại: Ngôn Tình

Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng
7.5/10
34962

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo Ta Chủ Nhân
7.5/10
6671

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia
7.5/10
40928

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Anh Không Thương Tôi
7.5/10
29729

Thể loại: Ngôn Tình

Trò Đùa Của Adam
7.5/10
7406

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Em Không Yêu Tôi
7.4/10
9329

Thể loại: Ngôn Tình

Xà Vương Hôn Tân Nương
7.5/10
35975

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chúng Ta Ly Hôn Đi
7.5/10
57615

Thể loại: Ngôn Tình

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu
9/10
83420

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Yêu Em
7.5/10
9321

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Tình Như Ý
7.5/10
15528

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử
7.5/10
5486

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Máu
7.5/10
6277

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn
7.5/10
13486

Thể loại: Ngôn Tình

Thí Nghiệm Tình Yêu
7.5/10
6742

Thể loại: Ngôn Tình

Bắt Đền Anh Yêu
7.5/10
8609

Thể loại: Ngôn Tình