Tác Giả Khai Hoa Bất Kết Quả

Tu Chân Giới Yêu Cầu Ngươi Nhân Tài Như Vậy

Tu Chân Giới Yêu Cầu Ngươi Nhân Tài Như Vậy

7.5/10
15322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 177
Xuyên Nhanh Bé Hồ Ly Công Lược

Xuyên Nhanh Bé Hồ Ly Công Lược

7.1/10
1919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 12
Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

7/10
26998

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 85
Kiều Sủng 2

Kiều Sủng 2

7.8/10
13040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

7.7/10
47443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 70
Môi Chước Chi Ngôn

Môi Chước Chi Ngôn

7.1/10
2365

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 9
Kiều công chúa và mãng phò mã

Kiều công chúa và mãng phò mã

8.5/10
20994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 80
Lão Đại Đều Yêu Ta

Lão Đại Đều Yêu Ta

8.6/10
296587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 177
Ta Là Pháo Hôi Nha

Ta Là Pháo Hôi Nha

7.5/10
5928

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

7.5/10
66247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 80
Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

7.5/10
136362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Hoàng Sủng

Hoàng Sủng

7.5/10
276522

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

7.5/10
21851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 52
Tu Chân Giới Yêu Cầu Ngươi Nhân Tài Như Vậy
7.5/10
15322

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Bé Hồ Ly Công Lược
7.1/10
1919

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
7/10
26998

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Kiều Sủng 2
7.8/10
13040

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại
7.7/10
47443

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Môi Chước Chi Ngôn
7.1/10
2365

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Kiều công chúa và mãng phò mã
8.5/10
20994

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Lão Đại Đều Yêu Ta
8.6/10
296587

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ta Là Pháo Hôi Nha
7.5/10
5928

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả
7.5/10
66247

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng
7.5/10
136362

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Hoàng Sủng
7.5/10
276522

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)
7.5/10
21851

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ