Tác Giả Johanna Lindsey

Em là của Anh ( You belong to me )

Em là của Anh ( You belong to me )

8.5/10
20417

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 41
Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

7.5/10
30448

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 49
Fires Of Winter

Fires Of Winter

7.5/10
21379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 49
Heart Aflame

Heart Aflame

7.5/10
16884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 44
Surrender My Love

Surrender My Love

7.5/10
15426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 47
Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (Tender Rebel)

Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (Tender Rebel)

7.5/10
6997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 18
Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue)

Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue)

7.5/10
22313

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 48
Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You)

Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You)

7.5/10
14513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 44
Chỉ Một Lần Yêu (Love Only Once)

Chỉ Một Lần Yêu (Love Only Once)

7.5/10
15497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 43
Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel)

Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel)

7.5/10
17330

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 52
Nói Lời Yêu Em (Say You Love Me)

Nói Lời Yêu Em (Say You Love Me)

7.5/10
21615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 51
Captive Of My Desires

Captive Of My Desires

7.5/10
15305

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 53
No Choice But Seduction

No Choice But Seduction

7.5/10
13075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 55
Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)

Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)

7.5/10
15199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 43
Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)

Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)

7.5/10
17267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 58
Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

7.5/10
13906

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 46
Prisoner Of My Desire

Prisoner Of My Desire

7.5/10
18138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 48
Em Là Của Anh (You Belong To Me)

Em Là Của Anh (You Belong To Me)

7.5/10
10227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 40
Em là của Anh ( You belong to me )
8.5/10
20417

Thể loại: Truyện Khác

Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)
7.5/10
30448

Thể loại: Phương Tây

Fires Of Winter
7.5/10
21379

Thể loại: Phương Tây

Heart Aflame
7.5/10
16884

Thể loại: Phương Tây

Surrender My Love
7.5/10
15426

Thể loại: Phương Tây

Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (Tender Rebel)
7.5/10
6997

Thể loại: Phương Tây

Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue)
7.5/10
22313

Thể loại: Phương Tây

Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You)
7.5/10
14513

Thể loại: Phương Tây

Chỉ Một Lần Yêu (Love Only Once)
7.5/10
15497

Thể loại: Phương Tây

Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel)
7.5/10
17330

Thể loại: Phương Tây

Nói Lời Yêu Em (Say You Love Me)
7.5/10
21615

Thể loại: Phương Tây

Captive Of My Desires
7.5/10
15305

Thể loại: Phương Tây

No Choice But Seduction
7.5/10
13075

Thể loại: Phương Tây

Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)
7.5/10
15199

Thể loại: Phương Tây

Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)
7.5/10
17267

Thể loại: Phương Tây

Tia Sét Hoang (Savage Thunder)
7.5/10
13906

Thể loại: Phương Tây

Prisoner Of My Desire
7.5/10
18138

Thể loại: Phương Tây

Em Là Của Anh (You Belong To Me)
7.5/10
10227

Thể loại: Phương Tây