Tác Giả Huỳnh Thiên Kỳ

Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Vốn Tưởng Là Định Mệnh

7.3/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Hôn Ước Mê Đắm Em

Hôn Ước Mê Đắm Em

7.4/10
5927

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

8.5/10
6266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 79
Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chúng Ta Yêu Nhau Đi

8.3/10
4652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng

Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng

7.7/10
10962

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 56
Bí Mật Nguy Hiểm Xin Anh Tha Thứ

Bí Mật Nguy Hiểm Xin Anh Tha Thứ

7/10
8121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

7.3/10
14219

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 108
Mặc Tổng Trao Anh Một Tình Yêu

Mặc Tổng Trao Anh Một Tình Yêu

7.6/10
9499

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

7.3/10
21507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Lăng Tổng Xin Hãy Yêu Em

Lăng Tổng Xin Hãy Yêu Em

7.1/10
10791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh

Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh

7.8/10
25353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Vì Anh Yêu Em FULL

Vì Anh Yêu Em FULL

7/10
36715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng

Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng

7.5/10
21683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 80
Tổng Tài Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm FULL

Tổng Tài Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm FULL

7.7/10
124637

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 97
Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Mẹ Đơn Thân Và Bảo Bảo FULL

Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Mẹ Đơn Thân Và Bảo Bảo FULL

7/10
74252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Cô Vợ Mưu Mô Của Khuất Tổng

Cô Vợ Mưu Mô Của Khuất Tổng

7.8/10
9910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Vốn Tưởng Là Định Mệnh
7.3/10
1000

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Ước Mê Đắm Em
7.4/10
5927

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu
8.5/10
6266

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chúng Ta Yêu Nhau Đi
8.3/10
4652

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng
7.7/10
10962

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bí Mật Nguy Hiểm Xin Anh Tha Thứ
7/10
8121

Thể loại: Ngôn Tình

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
7.3/10
14219

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mặc Tổng Trao Anh Một Tình Yêu
7.6/10
9499

Thể loại: Ngôn Tình

Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
7.3/10
21507

Thể loại: Ngôn Tình

Lăng Tổng Xin Hãy Yêu Em
7.1/10
10791

Thể loại: Ngôn Tình

Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh
7.8/10
25353

Thể loại: Ngôn Tình

Vì Anh Yêu Em FULL
7/10
36715

Thể loại: Ngôn Tình

Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng
7.5/10
21683

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm FULL
7.7/10
124637

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Mẹ Đơn Thân Và Bảo Bảo FULL
7/10
74252

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Mưu Mô Của Khuất Tổng
7.8/10
9910

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng