Tác Giả Huỳnh Dị

Lăng Độ Vũ FULL

Lăng Độ Vũ FULL

7.3/10
5695

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Kiếm Hiệp

Chương 11
Phúc Vũ Phiên Vân

Phúc Vũ Phiên Vân

7.3/10
21654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 262
Lăng Độ Vũ 7 - Mê Thất Đích Vĩnh Hằng

Lăng Độ Vũ 7 - Mê Thất Đích Vĩnh Hằng

8.5/10
3547

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê

Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê

8.5/10
4243

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Lăng Độ Vũ 10 - Dị Linh

Lăng Độ Vũ 10 - Dị Linh

8.5/10
3804

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Lăng Độ Vũ 3 - Hồ Tế

Lăng Độ Vũ 3 - Hồ Tế

8.5/10
3833

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ

Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ

8.5/10
21467

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 131
Vân Mộng Thành Chi Mê

Vân Mộng Thành Chi Mê

8.5/10
20946

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 63
Lăng Độ Vũ 8 - Vực Ngoại Thiên Ma

Lăng Độ Vũ 8 - Vực Ngoại Thiên Ma

8.5/10
3743

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Lăng Độ Vũ 6 - Thánh Nữ.

Lăng Độ Vũ 6 - Thánh Nữ.

8.5/10
3774

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Lăng Độ Vũ 1 - Nguyệt Ma

Lăng Độ Vũ 1 - Nguyệt Ma

8.5/10
4499

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Long Thần

Long Thần

8.5/10
6573

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Lăng Độ Vũ 4 - Quang Thần

Lăng Độ Vũ 4 - Quang Thần

8.5/10
3925

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

7.5/10
62000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Tiên Hiệp

Chương 369
[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

7.5/10
3336

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

7.5/10
615037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 800
Kinh Sở Tranh Hùng Ký

Kinh Sở Tranh Hùng Ký

7.5/10
11050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 23
Vực Ngoại Thiên Ma

Vực Ngoại Thiên Ma

7.5/10
3333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 11
Tầm Tần Ký

Tầm Tần Ký

7.5/10
140412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 289
Biên Hoang Truyền Thuyết

Biên Hoang Truyền Thuyết

7.5/10
107280

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 586
Lăng Độ Vũ FULL
7.3/10
5695

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Kiếm Hiệp

Phúc Vũ Phiên Vân
7.3/10
21654

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 7 - Mê Thất Đích Vĩnh Hằng
8.5/10
3547

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê
8.5/10
4243

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 10 - Dị Linh
8.5/10
3804

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 3 - Hồ Tế
8.5/10
3833

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
8.5/10
21467

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vân Mộng Thành Chi Mê
8.5/10
20946

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 8 - Vực Ngoại Thiên Ma
8.5/10
3743

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 6 - Thánh Nữ.
8.5/10
3774

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 1 - Nguyệt Ma
8.5/10
4499

Thể loại: Kiếm Hiệp

Long Thần
8.5/10
6573

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 4 - Quang Thần
8.5/10
3925

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nhật Nguyệt Đương Không
7.5/10
62000

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Tiên Hiệp

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu
7.5/10
3336

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Đại Đường Song Long Truyện
7.5/10
615037

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Kinh Sở Tranh Hùng Ký
7.5/10
11050

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Vực Ngoại Thiên Ma
7.5/10
3333

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Tầm Tần Ký
7.5/10
140412

Thể loại: Kiếm Hiệp

Biên Hoang Truyền Thuyết
7.5/10
107280

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp