Tác Giả lunarrabbits, Huỳnh Dạ

Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký

Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký

7.5/10
3835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 10
Hôn Nhân Mạc Danh Kì Diệu

Hôn Nhân Mạc Danh Kì Diệu

7.5/10
6809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Ràng Buộc – Huỳnh Dạ

Ràng Buộc – Huỳnh Dạ

7.5/10
5757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Bí Mật - Huỳnh Dạ

Bí Mật - Huỳnh Dạ

7.5/10
12387

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 23
Sôi Trào

Sôi Trào

7.5/10
4889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Xa Xỉ Phẩm

Xa Xỉ Phẩm

7.5/10
9054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Hôn Nhân Tạm Được

Hôn Nhân Tạm Được

7.5/10
13515

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái

Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái

7.5/10
7779

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

7/10
9393

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 12