Tác Giả Hương Tô Lật

Thập Niên 70 Cuộc Sống Của Tiểu Quả Phụ Ở Đại Tạp Viện

Thập Niên 70 Cuộc Sống Của Tiểu Quả Phụ Ở Đại Tạp Viện

7.3/10
1154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Xuyên Thành Chị Gái Nhỏ Vạn Năng Của Nam Phụ

Xuyên Thành Chị Gái Nhỏ Vạn Năng Của Nam Phụ

7.4/10
1087

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

7.7/10
1207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm

Chương 5
Thập Niên 70 Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh FULL

Thập Niên 70 Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh FULL

7.8/10
21657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 90 Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh Ngoại Trừ FULL

Thập Niên 90 Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh Ngoại Trừ FULL

7.3/10
11060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

7.2/10
9061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ

Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ

7.6/10
5948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 48
Trở Về Thập Niên 90 Phá Bỏ Và Di Dời

Trở Về Thập Niên 90 Phá Bỏ Và Di Dời

7/10
14240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đổ Đại

Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đổ Đại

7/10
3368

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 16
Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đại

Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đại

7.2/10
21033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 418
Đỉnh Núi Nhà Tôi Thông Niên Đại

Đỉnh Núi Nhà Tôi Thông Niên Đại

7.3/10
24264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 928
Thập Niên 70 Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ

Thập Niên 70 Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ

7.7/10
18492

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

7.5/10
22022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70

Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70

7/10
16695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

7.1/10
6846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 18
Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính

Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính

7.5/10
25050

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Thập Niên 70 Cuộc Sống Của Tiểu Quả Phụ Ở Đại Tạp Viện
7.3/10
1154

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Thành Chị Gái Nhỏ Vạn Năng Của Nam Phụ
7.4/10
1087

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90
7.7/10
1207

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm

Thập Niên 70 Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh FULL
7.8/10
21657

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 90 Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh Ngoại Trừ FULL
7.3/10
11060

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên
7.2/10
9061

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ
7.6/10
5948

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Trở Về Thập Niên 90 Phá Bỏ Và Di Dời
7/10
14240

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh

Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đổ Đại
7/10
3368

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đại
7.2/10
21033

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đỉnh Núi Nhà Tôi Thông Niên Đại
7.3/10
24264

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ
7.7/10
18492

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu
7.5/10
22022

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70
7/10
16695

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm
7.1/10
6846

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính
7.5/10
25050

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không