Tác Giả Hốt Nhiên Chi Gian

Sự Dịu Dàng Đáng Ghét

Sự Dịu Dàng Đáng Ghét

8.5/10
37030

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Một Đời Chỉ Cần Có Em

Một Đời Chỉ Cần Có Em

8.5/10
54336

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

8.5/10
16569

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

7.5/10
35822

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

7.5/10
46801

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 55
Mờ Ám

Mờ Ám

7.5/10
78185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt (Sự Dịu Dàng Đáng Ghét)

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt (Sự Dịu Dàng Đáng Ghét)

7.5/10
20507

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

7.5/10
31812

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

7.5/10
17004

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

7.5/10
158289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 67