Tác Giả Hốt Nhiên Chi Gian

Sự Dịu Dàng Đáng Ghét

Sự Dịu Dàng Đáng Ghét

8.5/10
34688

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Một Đời Chỉ Cần Có Em

Một Đời Chỉ Cần Có Em

8.5/10
50958

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

8.5/10
15663

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

7.5/10
33596

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

7.5/10
43798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 55
Mờ Ám

Mờ Ám

7.5/10
76081

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt (Sự Dịu Dàng Đáng Ghét)

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt (Sự Dịu Dàng Đáng Ghét)

7.5/10
18283

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

7.5/10
29764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

7.5/10
16274

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

7.5/10
154110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 67