Tác Giả Hồng Thứ Bắc

Bán Sắt Vụn Để Đi Học

Bán Sắt Vụn Để Đi Học

7.4/10
1367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 15
Trường Ương

Trường Ương

7.8/10
1729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 10
Niên Đại Căn Cứ Nông Học Số Chín FULL

Niên Đại Căn Cứ Nông Học Số Chín FULL

7.3/10
26023

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 50
Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy

Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy

7.6/10
17240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Học Tập Cùng Yêu Đương

Học Tập Cùng Yêu Đương

7.5/10
6132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Lỡ Rồi Yêu Luôn

Lỡ Rồi Yêu Luôn

7/10
6189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Căn Cứ Nông Học Số Chín

Căn Cứ Nông Học Số Chín

7.1/10
15132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 50
Lại Không Thức Tỉnh Nam Nhân Của Cậu Sẽ Bỏ Chạy FULL

Lại Không Thức Tỉnh Nam Nhân Của Cậu Sẽ Bỏ Chạy FULL

7.6/10
3293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 15
Đâm Lao Phải Theo Lao

Đâm Lao Phải Theo Lao

7.7/10
10645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 106
Không Cần Loạn Ăn Vạ

Không Cần Loạn Ăn Vạ

7.5/10
183786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 231
Bẫy Rập

Bẫy Rập

7.8/10
14789

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Đập Nồi Bán Sắt Đi Đi Học

Đập Nồi Bán Sắt Đi Đi Học

8.3/10
151635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 337
Mùa Xuân Của Chó Độc Thân FULL

Mùa Xuân Của Chó Độc Thân FULL

7.7/10
82476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

7.8/10
9232

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 13
Thế Vai

Thế Vai

7.8/10
22518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 184
Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế

Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế

9.5/10
5873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

9.1/10
69303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 76
Bán Sắt Vụn Để Đi Học
7.4/10
1367

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Trường Ương
7.8/10
1729

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Niên Đại Căn Cứ Nông Học Số Chín FULL
7.3/10
26023

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy
7.6/10
17240

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Học Tập Cùng Yêu Đương
7.5/10
6132

Thể loại: Ngôn Tình

Lỡ Rồi Yêu Luôn
7/10
6189

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Căn Cứ Nông Học Số Chín
7.1/10
15132

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Lại Không Thức Tỉnh Nam Nhân Của Cậu Sẽ Bỏ Chạy FULL
7.6/10
3293

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Đâm Lao Phải Theo Lao
7.7/10
10645

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Không Cần Loạn Ăn Vạ
7.5/10
183786

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Bẫy Rập
7.8/10
14789

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đập Nồi Bán Sắt Đi Đi Học
8.3/10
151635

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Mùa Xuân Của Chó Độc Thân FULL
7.7/10
82476

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
7.8/10
9232

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thế Vai
7.8/10
22518

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế
9.5/10
5873

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?
9.1/10
69303

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng