Tác Giả Hồi Nam Tước

Lời Mị Hoặc

Lời Mị Hoặc

7.3/10
2524

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 66
Mi Ngôn FULL

Mi Ngôn FULL

7.5/10
2660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 64
Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Đến

Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Đến

7.6/10
12394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 65
Đam Mỹ Không Hợp

Đam Mỹ Không Hợp

7.3/10
4450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 58
Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

7.2/10
11925

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 49
Hôm Qua Như Chết Rồi

Hôm Qua Như Chết Rồi

7.8/10
10618

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Nhất Niệm Chi Tư

Nhất Niệm Chi Tư

7.2/10
13679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Bản Tính Hạ Đẳng FULL

Bản Tính Hạ Đẳng FULL

7.3/10
40527

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Chẳng Cháy Hết

Chẳng Cháy Hết

7.4/10
18266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 89
Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

6.5/10
4950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 26
Vết sẹo cũ

Vết sẹo cũ

10.2/10
40895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 84
Đảo Thanh Mai

Đảo Thanh Mai

8.8/10
31768

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 58
Phi Âu Bất Hạ

Phi Âu Bất Hạ

6.3/10
49300

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 73