Tác Giả Thanh Sơn Hoang Trủng

Phá Trận Đồ FULL

Phá Trận Đồ FULL

7.1/10
30171

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 207
Toàn Cầu Băng Phôi Bản Dịch

Toàn Cầu Băng Phôi Bản Dịch

7/10
4682

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Võng Du

Chương 22
Qua Cầu Rút Ván

Qua Cầu Rút Ván

7.7/10
4840

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 21
Thợ Săn Và Siêu Trộm

Thợ Săn Và Siêu Trộm

7.6/10
4083

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Thám Hiểm

Chương 20
Phong Đao

Phong Đao

7.5/10
62457

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 214
Dạ Vương Phủ

Dạ Vương Phủ

7.5/10
31435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 28
Ánh Ban Mai

Ánh Ban Mai

8.5/10
8285

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 22
Nhớ Mãi Tình Anh

Nhớ Mãi Tình Anh

8.5/10
6627

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Này Em Gái ... Anh Yêu Em

Này Em Gái ... Anh Yêu Em

8.5/10
15131

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Em là tình yêu

Em là tình yêu

8.5/10
9965

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn

Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn

8.5/10
250785

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 4
Vô Trường Công Tử

Vô Trường Công Tử

8.5/10
48159

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Vô Dực Biển Bức

Vô Dực Biển Bức

8.5/10
4612

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Tử Vong Điểu

Tử Vong Điểu

8.5/10
3276

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 4
Thập Tam Sát Thủ

Thập Tam Sát Thủ

8.5/10
151801

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Như Những Giọt Nắng

Như Những Giọt Nắng

7.5/10
25602

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 46
Một Thời Ta Đuổi Bóng

Một Thời Ta Đuổi Bóng

7.5/10
19784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 44
Nữ Lang Sát Thủ

Nữ Lang Sát Thủ

7.5/10
2977

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 8
Ma Đao

Ma Đao

7.5/10
9407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Họa Mi Điểu

Họa Mi Điểu

7.5/10
4565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 4
Hắc Tích Dịch

Hắc Tích Dịch

7.5/10
132293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 22
Hấp Huyết Nga

Hấp Huyết Nga

7.5/10
5799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 17
Huyết Biển Bức

Huyết Biển Bức

7.5/10
5090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 8
Phá Trận Đồ FULL
7.1/10
30171

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Toàn Cầu Băng Phôi Bản Dịch
7/10
4682

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Võng Du

Qua Cầu Rút Ván
7.7/10
4840

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thợ Săn Và Siêu Trộm
7.6/10
4083

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Thám Hiểm

Phong Đao
7.5/10
62457

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Dạ Vương Phủ
7.5/10
31435

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ánh Ban Mai
8.5/10
8285

Thể loại: Truyện Teen

Nhớ Mãi Tình Anh
8.5/10
6627

Thể loại: Truyện Teen

Này Em Gái ... Anh Yêu Em
8.5/10
15131

Thể loại: Truyện Teen

Em là tình yêu
8.5/10
9965

Thể loại: Ngôn Tình

Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
8.5/10
250785

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vô Trường Công Tử
8.5/10
48159

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vô Dực Biển Bức
8.5/10
4612

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tử Vong Điểu
8.5/10
3276

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thập Tam Sát Thủ
8.5/10
151801

Thể loại: Kiếm Hiệp

Như Những Giọt Nắng
7.5/10
25602

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Một Thời Ta Đuổi Bóng
7.5/10
19784

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Nữ Lang Sát Thủ
7.5/10
2977

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Đao
7.5/10
9407

Thể loại: Kiếm Hiệp

Họa Mi Điểu
7.5/10
4565

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hắc Tích Dịch
7.5/10
132293

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Hấp Huyết Nga
7.5/10
5799

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Huyết Biển Bức
7.5/10
5090

Thể loại: Kiếm Hiệp