Tác Giả Tiểu Hoàng Hoa

Ông Xã Từ Bỏ

Ông Xã Từ Bỏ

7.1/10
52975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 38
Cậy huynh mà sủng

Cậy huynh mà sủng

8.5/10
6732

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 71
Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL

Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL

7.4/10
16705

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 89
Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

7.2/10
26036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 116
Nữ Phụ Muốn Lên Giường

Nữ Phụ Muốn Lên Giường

7.5/10
38480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 568
Đệ Cửu Môn

Đệ Cửu Môn

7.1/10
6091

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 74
Thống Ngưỡng Đau FULL

Thống Ngưỡng Đau FULL

7.9/10
76367

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Cổ Thuật Phong Quỷ FULL

Cổ Thuật Phong Quỷ FULL

7.4/10
14426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 112
Ca Ca Cầu Được Ôm Đùi

Ca Ca Cầu Được Ôm Đùi

7.2/10
8403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 45
Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

7.8/10
18697

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 143
Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau)

7.5/10
206869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 64
Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

8.9/10
51568

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 114
Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

7.5/10
49914

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 115
Anh Hùng Ngục Giam

Anh Hùng Ngục Giam

7.5/10
52325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 398
Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

7.5/10
14884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 46
[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đường Vũ Hoa

[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đường Vũ Hoa

7.5/10
6842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 19
【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Quỷ Tế

【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Quỷ Tế

7.5/10
9835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

7.5/10
16466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Vụ Cốc

Vụ Cốc

8.8/10
109291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 71
[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Cổ Thuật Phong Quỷ

[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Cổ Thuật Phong Quỷ

7.5/10
26049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 112
Ông Xã Từ Bỏ
7.1/10
52975

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Cậy huynh mà sủng
8.5/10
6732

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL
7.4/10
16705

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!
7.2/10
26036

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Nữ Phụ Muốn Lên Giường
7.5/10
38480

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Đệ Cửu Môn
7.1/10
6091

Thể loại: Tiên Hiệp

Thống Ngưỡng Đau FULL
7.9/10
76367

Thể loại: Ngôn Tình

Cổ Thuật Phong Quỷ FULL
7.4/10
14426

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Ca Ca Cầu Được Ôm Đùi
7.2/10
8403

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
7.8/10
18697

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Thống Ngưỡng (Đau)
7.5/10
206869

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh
8.9/10
51568

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhân Duyên Tiền Định
7.5/10
49914

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Anh Hùng Ngục Giam
7.5/10
52325

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
7.5/10
14884

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đường Vũ Hoa
7.5/10
6842

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Quỷ Tế
7.5/10
9835

Thể loại: Đam Mỹ

【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn
7.5/10
16466

Thể loại: Đam Mỹ

Vụ Cốc
8.8/10
109291

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Cổ Thuật Phong Quỷ
7.5/10
26049

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ