Tác Giả Hoàn Nhĩ

Gợn Sóng Không Tên

Gợn Sóng Không Tên

8.5/10
1741

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 91
Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Sếp Tổng

Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Sếp Tổng

7.9/10
1163

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Khoá Lấy Chân Tình

Khoá Lấy Chân Tình

7.1/10
4209

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 49
Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng FULL

Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng FULL

7.8/10
66904

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 38
Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Sau Khi Nam Chính Phát Điên

7/10
7279

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 90
Tin Nóng Giới Giải Trí

Tin Nóng Giới Giải Trí

7.7/10
6068

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

7.4/10
14131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

8.8/10
8871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Trưởng Đích

Trưởng Đích

8.6/10
17005

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 52
Nam Thần Hiện Hữu Giữa Lớp Học

Nam Thần Hiện Hữu Giữa Lớp Học

9.5/10
11977

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Việt Nam

Chương 26
Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà

7.5/10
10759

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 33
Bia Đỡ Đạn Phản Công

Bia Đỡ Đạn Phản Công

9.1/10
2936715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 1350
Mị U Danh Tử

Mị U Danh Tử

7.5/10
13545

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Bốn Năm Chung Phòng

Bốn Năm Chung Phòng

9.2/10
70077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 7
Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

7.5/10
14480

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 46
Gợn Sóng Không Tên
8.5/10
1741

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Sếp Tổng
7.9/10
1163

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Khoá Lấy Chân Tình
7.1/10
4209

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng FULL
7.8/10
66904

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Nam Chính Phát Điên
7/10
7279

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tin Nóng Giới Giải Trí
7.7/10
6068

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương
7.4/10
14131

Thể loại: Đam Mỹ

Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng
8.8/10
8871

Thể loại: Truyện Khác

Trưởng Đích
8.6/10
17005

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Thần Hiện Hữu Giữa Lớp Học
9.5/10
11977

Thể loại: Truyện Teen, Việt Nam

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà
7.5/10
10759

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Bia Đỡ Đạn Phản Công
9.1/10
2936715

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Mị U Danh Tử
7.5/10
13545

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bốn Năm Chung Phòng
9.2/10
70077

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
7.5/10
14480

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ