Tác Giả Hoặc Trạc Trạc

Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh

Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh

9/10
11645

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 60
Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học

Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học

7.5/10
2138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

7.5/10
3065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

7.5/10
6718

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Này, Đến YY Đi

Này, Đến YY Đi

7.5/10
25132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Bóng Lưng Nhạt Nhòa

7.5/10
10962

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Cho Thuê Bạn Trai

Cho Thuê Bạn Trai

7.5/10
8036

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 19
Aigoo, Đang Âu Yếm Nha~

Aigoo, Đang Âu Yếm Nha~

7.5/10
3779

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Võng Phối Chi Mạt Niên

Võng Phối Chi Mạt Niên

7.5/10
3770

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11