Tác Giả Hoàng Vân Di

Chung Phòng Cách Vách

Chung Phòng Cách Vách

7.2/10
1539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 44
Tướng Quân À Chàng Gả Cho Ta Đi

Tướng Quân À Chàng Gả Cho Ta Đi

7.6/10
2599

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 81
Tiếng Chuông Gió

Tiếng Chuông Gió

7/10
3092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 26
Pro Giới Huyền Học Livestream Bắt Yêu Quái Kiếm Xèng

Pro Giới Huyền Học Livestream Bắt Yêu Quái Kiếm Xèng

7.4/10
1561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Người Ở Yokohama Áo Choàng Toàn Bộ Khai Hỏa

Người Ở Yokohama Áo Choàng Toàn Bộ Khai Hỏa

7.2/10
4719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 92
Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân

Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân

7.4/10
2666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 10
Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Lẳng Lơ Cho Anh Xem

7.9/10
29979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Tỉnh Rượu FULL

Tỉnh Rượu FULL

7.5/10
4942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Điện Đức Hoàng

Điện Đức Hoàng

7.5/10
152662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 1975
Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

8.3/10
97131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 199
Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

7.9/10
86663

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 107
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

7.5/10
174879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 241
Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

7.5/10
33249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 73
Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

7.5/10
38421

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 130
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

7.5/10
260546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 236
Thái Thượng Hoàng

Thái Thượng Hoàng

7.5/10
14663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 68
Ngốc Lư Biệt Truy

Ngốc Lư Biệt Truy

7.5/10
7493

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 23
Vẫn Mãi Yêu Người

Vẫn Mãi Yêu Người

7.5/10
7616

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

7.5/10
253252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

7.5/10
65625

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 87
Chung Phòng Cách Vách
7.2/10
1539

Thể loại: Truyện Teen

Tướng Quân À Chàng Gả Cho Ta Đi
7.6/10
2599

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tiếng Chuông Gió
7/10
3092

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Pro Giới Huyền Học Livestream Bắt Yêu Quái Kiếm Xèng
7.4/10
1561

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Người Ở Yokohama Áo Choàng Toàn Bộ Khai Hỏa
7.2/10
4719

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác

Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân
7.4/10
2666

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Lẳng Lơ Cho Anh Xem
7.9/10
29979

Thể loại: Ngôn Tình

Tỉnh Rượu FULL
7.5/10
4942

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Điện Đức Hoàng
7.5/10
152662

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
8.3/10
97131

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
7.9/10
86663

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
7.5/10
174879

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
7.5/10
33249

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
7.5/10
38421

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
7.5/10
260546

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Thái Thượng Hoàng
7.5/10
14663

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Ngốc Lư Biệt Truy
7.5/10
7493

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Vẫn Mãi Yêu Người
7.5/10
7616

Thể loại: Đam Mỹ

Mệnh Phượng Hoàng
7.5/10
253252

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Đế Hoàng Phi
7.5/10
65625

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu