Tác Giả Pháo Hoa Thành Thành

Người Gác Cổng Vạn Giới

Người Gác Cổng Vạn Giới

7.2/10
1175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 6
Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch

Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch

7.4/10
2109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 50
Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục Dịch

Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục Dịch

7.2/10
5434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Mạt Thế

Chương 50
Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

8/10
1085837

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 1518
Chư Giới Tận Thế Online

Chư Giới Tận Thế Online

5.6/10
32450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Chương 2663
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

8.6/10
39366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Hướng về trái tim

Hướng về trái tim

8.5/10
20228

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Mối lương duyên trời đánh

Mối lương duyên trời đánh

8.5/10
29490

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

7.5/10
40211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Phục Chế Sơ Luyến

Phục Chế Sơ Luyến

7.5/10
11395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 38
Anh Lại Gặp Em

Anh Lại Gặp Em

7.5/10
65228

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 81
Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

7.5/10
68618

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông

Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông

7.5/10
22447

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 29
Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

7.5/10
36409

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 83
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

7.5/10
12826

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

7.5/10
17975

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

7.5/10
51214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Người Gác Cổng Vạn Giới
7.2/10
1175

Thể loại: Khoa Huyễn

Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch
7.4/10
2109

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục Dịch
7.2/10
5434

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Mạt Thế

Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
8/10
1085837

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chư Giới Tận Thế Online
5.6/10
32450

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
8.6/10
39366

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hướng về trái tim
8.5/10
20228

Thể loại: Ngôn Tình

Mối lương duyên trời đánh
8.5/10
29490

Thể loại: Ngôn Tình

Như Chưa Từng Quen Biết
7.5/10
40211

Thể loại: Ngôn Tình

Phục Chế Sơ Luyến
7.5/10
11395

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Anh Lại Gặp Em
7.5/10
65228

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau
7.5/10
68618

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông
7.5/10
22447

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu
7.5/10
36409

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Copy Mối Tình Đầu
7.5/10
12826

Thể loại: Ngôn Tình

Đẳng Cấp Quý Cô
7.5/10
17975

Thể loại: Ngôn Tình

Em Lại Gặp Anh
7.5/10
51214

Thể loại: Ngôn Tình