Tác Giả Cô Hải Thốn Quang

Trời Quang

Trời Quang

7.7/10
2371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 36
Đế Quốc Thái Việt

Đế Quốc Thái Việt

7.8/10
1919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 6
Công Lược Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh

Công Lược Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh

8.4/10
16575

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 212
Max Cấp Ngộ Tính Diện Bích Tư Quá Nhai Tám Mươi Năm Bản Dịch

Max Cấp Ngộ Tính Diện Bích Tư Quá Nhai Tám Mươi Năm Bản Dịch

7.7/10
4336

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 54
Ngả Bài Nơi Này Là Hải Tặc Group Chat

Ngả Bài Nơi Này Là Hải Tặc Group Chat

7.8/10
19787

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Thoắt Đã Vạn Năm

Thoắt Đã Vạn Năm

7.4/10
1659

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 4
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7/10
9145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương

Chương 128
Lục Gặp Ký Thu

Lục Gặp Ký Thu

10.3/10
151970

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 97
Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang

Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang

7.1/10
12149

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 46
Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

8.6/10
56737

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
HiuHiu...Yêu Cậu Mất Rồi

HiuHiu...Yêu Cậu Mất Rồi

8.5/10
16168

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 68
Bộ Tứ Huyền Thoại

Bộ Tứ Huyền Thoại

7.5/10
9437

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 45
Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

7.5/10
10193

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 68
Phúc Hắc Hãn Phi

Phúc Hắc Hãn Phi

7.5/10
1497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 1
Trời Quang
7.7/10
2371

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Đế Quốc Thái Việt
7.8/10
1919

Thể loại: Quân Sự, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Công Lược Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh
8.4/10
16575

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp

Max Cấp Ngộ Tính Diện Bích Tư Quá Nhai Tám Mươi Năm Bản Dịch
7.7/10
4336

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngả Bài Nơi Này Là Hải Tặc Group Chat
7.8/10
19787

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thoắt Đã Vạn Năm
7.4/10
1659

Thể loại: Bách Hợp

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
7/10
9145

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương

Lục Gặp Ký Thu
10.3/10
151970

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang
7.1/10
12149

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính
8.6/10
56737

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

HiuHiu...Yêu Cậu Mất Rồi
8.5/10
16168

Thể loại: Truyện Teen

Bộ Tứ Huyền Thoại
7.5/10
9437

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Huyền huyễn

Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!
7.5/10
10193

Thể loại: Truyện Teen

Phúc Hắc Hãn Phi
7.5/10
1497

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu