Tác Giả Thương Hải Thăng Nguyệt

Quân Hôn 70 Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Quân Hôn 70 Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Nơi Tôi Làm Việc Có Chút Không Bình Thường

Nơi Tôi Làm Việc Có Chút Không Bình Thường

7.6/10
1850

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Bắc Hoang FULL

Bắc Hoang FULL

7.6/10
2380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Quốc Vương

Quốc Vương

7.9/10
2217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Xuyên Không

Chương 50
Mộng Lai Sinh Tam Kiếp - Hải Nguyệt Mộng Đình

Mộng Lai Sinh Tam Kiếp - Hải Nguyệt Mộng Đình

7.7/10
1707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 28
Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

7.9/10
27266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1038
Đèn khuya le lói

Đèn khuya le lói

8.5/10
15662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 64
Mộng Lai Sinh Tam Kiếp

Mộng Lai Sinh Tam Kiếp

7.2/10
2133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 28
Trải Nghiệm Hung Trạch FULL

Trải Nghiệm Hung Trạch FULL

7.7/10
11369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 77
Sau Khi Bị Phản Bội Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng

Sau Khi Bị Phản Bội Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng

7.9/10
5380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 53
Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Thái Tử Đến Từ Tương Lai

7.1/10
8612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 45
Lục Gặp Ký Thu

Lục Gặp Ký Thu

10.3/10
153631

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 97
Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

8.6/10
57155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

7.5/10
23597

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 70
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

7.5/10
24151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Quân Hôn 70 Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!
7/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nơi Tôi Làm Việc Có Chút Không Bình Thường
7.6/10
1850

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bắc Hoang FULL
7.6/10
2380

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Quốc Vương
7.9/10
2217

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Xuyên Không

Mộng Lai Sinh Tam Kiếp - Hải Nguyệt Mộng Đình
7.7/10
1707

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế
7.9/10
27266

Thể loại: Ngôn Tình

Đèn khuya le lói
8.5/10
15662

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Mộng Lai Sinh Tam Kiếp
7.2/10
2133

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trải Nghiệm Hung Trạch FULL
7.7/10
11369

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Sau Khi Bị Phản Bội Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng
7.9/10
5380

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thái Tử Đến Từ Tương Lai
7.1/10
8612

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Lục Gặp Ký Thu
10.3/10
153631

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính
8.6/10
57155

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
7.5/10
23597

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Đế Vương Họa Mi
7.5/10
24151

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không