Tác Giả Xảo Khắc Lực Lưu Tâm Đoàn

Ứng Trường Lạc

Ứng Trường Lạc

7.4/10
3786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game Dịch

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game Dịch

7.1/10
3763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 150
Bát Long Quy Nguyên Truyện

Bát Long Quy Nguyên Truyện

7.9/10
7536

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 673
The broken ring

The broken ring

8.5/10
1029

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 0
Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

7.1/10
2836

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Bán Tiên Hành Nghề Ông Chủ

Bán Tiên Hành Nghề Ông Chủ

7.1/10
1337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Tận Thế Tân Thế Giới

Tận Thế Tân Thế Giới

7.2/10
3116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 50
Thần Phẩm Đạo Thánh Dịch

Thần Phẩm Đạo Thánh Dịch

7.3/10
7415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 176
Bạn Gái Của Tôi Là Zombie

Bạn Gái Của Tôi Là Zombie

7.4/10
5821

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Mạt Thế, Thám Hiểm

Chương 72
Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói

Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói

7.4/10
3990

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Tinh Tế Chi Hải Tặc Biến Thượng Tướng Phu Nhân! FULL

Tinh Tế Chi Hải Tặc Biến Thượng Tướng Phu Nhân! FULL

7.6/10
27053

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 96
Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

7.2/10
8240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 83
Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói

Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói

7.9/10
24447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 57
Câu Dẫn Giáo Thảo Cùng Phòng Trọ

Câu Dẫn Giáo Thảo Cùng Phòng Trọ

7.1/10
24823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 16
Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế

Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế

7.9/10
21489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 50
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

7.4/10
45879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 102
Yêu Thần Lục

Yêu Thần Lục

7.2/10
11428

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 115
Chú cơ trưởng nhà bên là sói đói

Chú cơ trưởng nhà bên là sói đói

8.5/10
1221369

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 63
Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

8.4/10
39017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 72
Siêu Cấp Gen Thần

Siêu Cấp Gen Thần

7.3/10
106887

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 297
Chym To Có Tác CMN Dụng

Chym To Có Tác CMN Dụng

7.5/10
21076

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 42
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

7.5/10
34713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 134
Vạn Giới Vĩnh Tiên

Vạn Giới Vĩnh Tiên

8.5/10
79928

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 419
Tiểu Ngốc Tử

Tiểu Ngốc Tử

9/10
42763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 17
Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

9.2/10
320671

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 449
Hồ Đế

Hồ Đế

7.5/10
2916

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

7.5/10
11358

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 51
Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tuyệt Thế Kiếm Thần

7.5/10
35144

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 175
Phong Vô Nhai

Phong Vô Nhai

7.5/10
11693

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 37
Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

7.5/10
17720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 48
Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

7.5/10
8598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 19
Tôi Có Một Người Bạn Trai Bí Ẩn

Tôi Có Một Người Bạn Trai Bí Ẩn

7.5/10
1862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Âm Hoàng

Âm Hoàng

7.5/10
11891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 53
Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1

Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1

7.5/10
9933

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 40
Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Gia, Thiếu Dạy Dỗ

7.5/10
22133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 59
Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Điểu Đại Hữu Thí Dụng

7.5/10
14071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Tiên Tuyệt

Tiên Tuyệt

7.5/10
539090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1063
Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

7.5/10
39334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 84
Vô Ngữ Ngôn Thương

Vô Ngữ Ngôn Thương

7.5/10
2478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc

Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc

7.5/10
18116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 45
Ứng Trường Lạc
7.4/10
3786

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game Dịch
7.1/10
3763

Thể loại: Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền huyễn

Bát Long Quy Nguyên Truyện
7.9/10
7536

Thể loại: Trọng Sinh, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

The broken ring
8.5/10
1029

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Khác

Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch
7.1/10
2836

Thể loại: Đam Mỹ

Bán Tiên Hành Nghề Ông Chủ
7.1/10
1337

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tận Thế Tân Thế Giới
7.2/10
3116

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Huyền huyễn

Thần Phẩm Đạo Thánh Dịch
7.3/10
7415

Thể loại: Tiên Hiệp

Bạn Gái Của Tôi Là Zombie
7.4/10
5821

Thể loại: Đô Thị, Mạt Thế, Thám Hiểm

Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói
7.4/10
3990

Thể loại: Ngôn Tình

Tinh Tế Chi Hải Tặc Biến Thượng Tướng Phu Nhân! FULL
7.6/10
27053

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới
7.2/10
8240

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói
7.9/10
24447

Thể loại: Truyện Khác

Câu Dẫn Giáo Thảo Cùng Phòng Trọ
7.1/10
24823

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế
7.9/10
21489

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch
7.4/10
45879

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Yêu Thần Lục
7.2/10
11428

Thể loại: Huyền huyễn

Chú cơ trưởng nhà bên là sói đói
8.5/10
1221369

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược
8.4/10
39017

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Siêu Cấp Gen Thần
7.3/10
106887

Thể loại: Huyền huyễn

Chym To Có Tác CMN Dụng
7.5/10
21076

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
7.5/10
34713

Thể loại: Huyền huyễn

Vạn Giới Vĩnh Tiên
8.5/10
79928

Thể loại: Tiên Hiệp

Tiểu Ngốc Tử
9/10
42763

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
9.2/10
320671

Thể loại: Ngôn Tình

Hồ Đế
7.5/10
2916

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết
7.5/10
11358

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tuyệt Thế Kiếm Thần
7.5/10
35144

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Phong Vô Nhai
7.5/10
11693

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ

Sở Trường Chính Là Phanh Gấp
7.5/10
17720

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!
7.5/10
8598

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tôi Có Một Người Bạn Trai Bí Ẩn
7.5/10
1862

Thể loại: Truyện Teen

Âm Hoàng
7.5/10
11891

Thể loại: Đam Mỹ

Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1
7.5/10
9933

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Gia, Thiếu Dạy Dỗ
7.5/10
22133

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Điểu Đại Hữu Thí Dụng
7.5/10
14071

Thể loại: Đam Mỹ

Tiên Tuyệt
7.5/10
539090

Thể loại: Tiên Hiệp

Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
7.5/10
39334

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vô Ngữ Ngôn Thương
7.5/10
2478

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc
7.5/10
18116

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu