Tác Giả Giang Tiểu Lục

Làn Váy Của Thiếu Nữ

Làn Váy Của Thiếu Nữ

7/10
1166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em

Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em

7.1/10
2313

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 24
Yêu Người Khi Đông Ngỏ

Yêu Người Khi Đông Ngỏ

7.6/10
1243

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Đom Đóm Mùa Hạ

Đom Đóm Mùa Hạ

7.6/10
6348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn

Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn

8.5/10
4475

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 29
Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

7.2/10
2846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 22
Oanh Oanh Của Anh FULL

Oanh Oanh Của Anh FULL

7/10
39580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi

Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi

7.5/10
2079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
Thư Từ Xuân Oanh

Thư Từ Xuân Oanh

7.9/10
9925

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Công Tố Viên Của Tôi

Công Tố Viên Của Tôi

8.1/10
13631

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

7.8/10
29131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 63
Tiểu Thanh Mai

Tiểu Thanh Mai

7.5/10
41848

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

7.5/10
14917

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Gió Nổi Lên Khi Nhớ Anh

Gió Nổi Lên Khi Nhớ Anh

7.5/10
8387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Làn Váy Của Thiếu Nữ
7/10
1166

Thể loại: Ngôn Tình

Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em
7.1/10
2313

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Yêu Người Khi Đông Ngỏ
7.6/10
1243

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đom Đóm Mùa Hạ
7.6/10
6348

Thể loại: Ngôn Tình

Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn
8.5/10
4475

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy
7.2/10
2846

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Oanh Oanh Của Anh FULL
7/10
39580

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi
7.5/10
2079

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thư Từ Xuân Oanh
7.9/10
9925

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Công Tố Viên Của Tôi
8.1/10
13631

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Chiều Fan Hâm Mộ
7.8/10
29131

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Thanh Mai
7.5/10
41848

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng
7.5/10
14917

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gió Nổi Lên Khi Nhớ Anh
7.5/10
8387

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng