Tác Giả Giang Tiểu Lục

Làn Váy Thiếu Nữ

Làn Váy Thiếu Nữ

7.2/10
1035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Hãy Yêu Anh Khi Mùa Đông Đến

Hãy Yêu Anh Khi Mùa Đông Đến

7.9/10
1227

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 8
Làn Váy Của Thiếu Nữ

Làn Váy Của Thiếu Nữ

7/10
1271

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em

Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em

7.1/10
3990

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 39
Yêu Người Khi Đông Ngỏ

Yêu Người Khi Đông Ngỏ

7.6/10
1452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Đom Đóm Mùa Hạ

Đom Đóm Mùa Hạ

7.6/10
14848

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn

Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn

8.5/10
7503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 29
Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

7.2/10
3436

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 22
Oanh Oanh Của Anh FULL

Oanh Oanh Của Anh FULL

7/10
42255

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi

Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi

7.5/10
2421

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
Thư Từ Xuân Oanh

Thư Từ Xuân Oanh

7.9/10
11264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Công Tố Viên Của Tôi

Công Tố Viên Của Tôi

8.1/10
21442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

7.8/10
32777

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 63
Tiểu Thanh Mai

Tiểu Thanh Mai

7.5/10
44741

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 95
Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

7.5/10
17117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Gió Nổi Lên Khi Nhớ Anh

Gió Nổi Lên Khi Nhớ Anh

7.5/10
8985

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Làn Váy Thiếu Nữ
7.2/10
1035

Thể loại: Ngôn Tình

Hãy Yêu Anh Khi Mùa Đông Đến
7.9/10
1227

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Làn Váy Của Thiếu Nữ
7/10
1271

Thể loại: Ngôn Tình

Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em
7.1/10
3990

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Yêu Người Khi Đông Ngỏ
7.6/10
1452

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đom Đóm Mùa Hạ
7.6/10
14848

Thể loại: Ngôn Tình

Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn
8.5/10
7503

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy
7.2/10
3436

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Oanh Oanh Của Anh FULL
7/10
42255

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi
7.5/10
2421

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thư Từ Xuân Oanh
7.9/10
11264

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Công Tố Viên Của Tôi
8.1/10
21442

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Chiều Fan Hâm Mộ
7.8/10
32777

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Thanh Mai
7.5/10
44741

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng
7.5/10
17117

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gió Nổi Lên Khi Nhớ Anh
7.5/10
8985

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng