Tác Giả Giang Nam Hồng Đậu

Hướng Dẫn Yêu Đương Với Vai Ác

Hướng Dẫn Yêu Đương Với Vai Ác

7.5/10
1141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 5
Tôi Thật Sự Rất Đẹp

Tôi Thật Sự Rất Đẹp

7.6/10
2431

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 29
Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ

Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ

7.7/10
8483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 59
Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

7.5/10
9075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 373
Tiểu Lạc Trà Phiêu Lưu Ký

Tiểu Lạc Trà Phiêu Lưu Ký

7.5/10
1747

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Ta Thành Ca Ca Thế Thân

Ta Thành Ca Ca Thế Thân

7.7/10
1754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Lục Dao Có Cái Bí Mật Nhỏ

Lục Dao Có Cái Bí Mật Nhỏ

7.6/10
1498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 5
Tâm Không Phòng Bị

Tâm Không Phòng Bị

7.7/10
1872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Anh Đã Chết FULL

Anh Đã Chết FULL

7.1/10
1927

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Tôi Không Muốn Bay Lên Trời Qaq

Tôi Không Muốn Bay Lên Trời Qaq

7.7/10
1763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 7
Con Mèo Của Tôi Và Tôi Đều Nghiện Cá Khô Nhỏ

Con Mèo Của Tôi Và Tôi Đều Nghiện Cá Khô Nhỏ

7.3/10
2027

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 6
Xạ Điêu Đào Hoa Ngọc Tiêu

Xạ Điêu Đào Hoa Ngọc Tiêu

7.2/10
11667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 85
Tình Địch Nói Xong Rồi

Tình Địch Nói Xong Rồi

7.5/10
4763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 40
Xuyên Nhanh Tôi Là Đại Boss

Xuyên Nhanh Tôi Là Đại Boss

7/10
32467

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 129
Muốn Công Lược Hắn Vậy Mà Hắn Đã Yêu Ta

Muốn Công Lược Hắn Vậy Mà Hắn Đã Yêu Ta

7.6/10
3053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 9
Đích Trưởng Công Chúa

Đích Trưởng Công Chúa

7.2/10
8291

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 96
Phép Biện Chứng Phong Thủy

Phép Biện Chứng Phong Thủy

9.3/10
5558

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 26
Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Tôi Đẹp Quá Đi Mất

9/10
41814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 704
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền

Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền

8.5/10
16981

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
4623

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Vĩnh Dạ Quân Vương

Vĩnh Dạ Quân Vương

8.5/10
6609

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 19
Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác

8.5/10
31806

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 247
Phật Hệ Mau Xuyên

Phật Hệ Mau Xuyên

7.5/10
4026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

7.5/10
140055

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Trẫm Muốn Rời Cung Trốn Đi!

Trẫm Muốn Rời Cung Trốn Đi!

7.5/10
4777

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 9
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

7.5/10
11605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 69
Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

7.5/10
9955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 25
Trần Duyên

Trần Duyên

7.5/10
68536

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 522
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

7.5/10
3742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Yêu Muộn

Yêu Muộn

7.5/10
12345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Phật Tâm Hồng Nhan

Phật Tâm Hồng Nhan

7.5/10
2833

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 5
Hướng Dẫn Yêu Đương Với Vai Ác
7.5/10
1141

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Tôi Thật Sự Rất Đẹp
7.6/10
2431

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ
7.7/10
8483

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi
7.5/10
9075

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tiểu Lạc Trà Phiêu Lưu Ký
7.5/10
1747

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trinh Thám, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ta Thành Ca Ca Thế Thân
7.7/10
1754

Thể loại: Đam Mỹ

Lục Dao Có Cái Bí Mật Nhỏ
7.6/10
1498

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tâm Không Phòng Bị
7.7/10
1872

Thể loại: Đam Mỹ

Anh Đã Chết FULL
7.1/10
1927

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tôi Không Muốn Bay Lên Trời Qaq
7.7/10
1763

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Con Mèo Của Tôi Và Tôi Đều Nghiện Cá Khô Nhỏ
7.3/10
2027

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Xạ Điêu Đào Hoa Ngọc Tiêu
7.2/10
11667

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Tình Địch Nói Xong Rồi
7.5/10
4763

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Tôi Là Đại Boss
7/10
32467

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền huyễn

Muốn Công Lược Hắn Vậy Mà Hắn Đã Yêu Ta
7.6/10
3053

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Đích Trưởng Công Chúa
7.2/10
8291

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Phép Biện Chứng Phong Thủy
9.3/10
5558

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi Đẹp Quá Đi Mất
9/10
41814

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền
8.5/10
16981

Thể loại: Đam Mỹ

Tặc Giường
8.5/10
4623

Thể loại: Ngôn Tình

Vĩnh Dạ Quân Vương
8.5/10
6609

Thể loại: Khoa Huyễn

Tòa Thành Tội Ác
8.5/10
31806

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

Phật Hệ Mau Xuyên
7.5/10
4026

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng
7.5/10
140055

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trẫm Muốn Rời Cung Trốn Đi!
7.5/10
4777

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
7.5/10
11605

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc
7.5/10
9955

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Trần Duyên
7.5/10
68536

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân
7.5/10
3742

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Yêu Muộn
7.5/10
12345

Thể loại: Ngôn Tình

Phật Tâm Hồng Nhan
7.5/10
2833

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp