Tác Giả Giang Thành Dĩ Tây

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

7.2/10
2959

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 42
Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

7.6/10
10454

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 30
Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

7.2/10
3976

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 31
Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

7.5/10
5747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 28
Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

7.6/10
46600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
4396

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

8.5/10
54757

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Cưới Trước Yêu Sau 2

Cưới Trước Yêu Sau 2

8.5/10
31978

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

8.5/10
9885

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nghe nói anh yêu em

Nghe nói anh yêu em

8.5/10
14203

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

8.5/10
13071

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

7.5/10
48651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 130
Phúc Thê Tụ Bảo

Phúc Thê Tụ Bảo

7.5/10
51864

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 60
Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

7.5/10
15518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bần Hàn Tức Phụ

Bần Hàn Tức Phụ

7.5/10
240270

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 109
Trần Tam Lang

Trần Tam Lang

7.5/10
3471

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

7.5/10
15811

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Nữ Bộ Thiên Hạ

Nữ Bộ Thiên Hạ

7.5/10
15698

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 75
Săn Mỹ Ký

Săn Mỹ Ký

7.5/10
13701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 58
Đau Lòng Vợ Trước

Đau Lòng Vợ Trước

7.5/10
23539

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ưng Tân Nương

Ưng Tân Nương

7.5/10
4192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Cát Tường

Cát Tường

7.5/10
5170

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

7.5/10
5817

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

7.5/10
41234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

7.5/10
10986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

7.5/10
7861

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Sớm Đã Có Cục Cưng

Sớm Đã Có Cục Cưng

7.5/10
14399

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Cưới Trước Yêu Sau

Cưới Trước Yêu Sau

7.5/10
98128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 209
Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn
7.2/10
2959

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền
7.6/10
10454

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân
7.2/10
3976

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL
7.5/10
5747

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL
7.6/10
46600

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tặc Giường
8.5/10
4396

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non
8.5/10
54757

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau 2
8.5/10
31978

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Hôn Muộn
8.5/10
9885

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe nói anh yêu em
8.5/10
14203

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
8.5/10
13071

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
7.5/10
48651

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Phúc Thê Tụ Bảo
7.5/10
51864

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]
7.5/10
15518

Thể loại: Ngôn Tình

Bần Hàn Tức Phụ
7.5/10
240270

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Trần Tam Lang
7.5/10
3471

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế
7.5/10
15811

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Bộ Thiên Hạ
7.5/10
15698

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Săn Mỹ Ký
7.5/10
13701

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đau Lòng Vợ Trước
7.5/10
23539

Thể loại: Ngôn Tình

Ưng Tân Nương
7.5/10
4192

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cát Tường
7.5/10
5170

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu
7.5/10
5817

Thể loại: Ngôn Tình

Thục Nữ PK Xã Hội Đen
7.5/10
41234

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi
7.5/10
10986

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Kiến Chung Tình
7.5/10
7861

Thể loại: Ngôn Tình

Sớm Đã Có Cục Cưng
7.5/10
14399

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau
7.5/10
98128

Thể loại: Ngôn Tình