Tác Giả Giang Hành Mộng

Nữ Thần Y

Nữ Thần Y

7.6/10
2204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Âm Thanh Của Yêu Thầm

Âm Thanh Của Yêu Thầm

7.8/10
1350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Tiểu Kiều Thê Nhà Quân Hộ

Tiểu Kiều Thê Nhà Quân Hộ

7.7/10
8794

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 50
Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

7.9/10
2533

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 13
Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

7.2/10
4836

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 42
Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

7.6/10
13837

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 30
Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

7.2/10
5244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 31
Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

7.5/10
7822

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 28
Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

7.6/10
50098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
4835

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

8.5/10
64308

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Cưới Trước Yêu Sau 2

Cưới Trước Yêu Sau 2

8.5/10
43060

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

8.5/10
10717

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nghe nói anh yêu em

Nghe nói anh yêu em

8.5/10
19472

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

8.5/10
14772

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

7.5/10
55964

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 130
Phúc Thê Tụ Bảo

Phúc Thê Tụ Bảo

7.5/10
59562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 60
Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

7.5/10
17473

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bần Hàn Tức Phụ

Bần Hàn Tức Phụ

7.5/10
276807

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 109
Trần Tam Lang

Trần Tam Lang

7.5/10
4065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

7.5/10
18664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Nữ Bộ Thiên Hạ

Nữ Bộ Thiên Hạ

7.5/10
19113

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 75
Săn Mỹ Ký

Săn Mỹ Ký

7.5/10
15983

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 58
Đau Lòng Vợ Trước

Đau Lòng Vợ Trước

7.5/10
26089

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ưng Tân Nương

Ưng Tân Nương

7.5/10
4916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Cát Tường

Cát Tường

7.5/10
5865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

7.5/10
6639

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

7.5/10
45835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

7.5/10
11364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

7.5/10
9114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Sớm Đã Có Cục Cưng

Sớm Đã Có Cục Cưng

7.5/10
16899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Cưới Trước Yêu Sau

Cưới Trước Yêu Sau

7.5/10
105358

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 209
Nữ Thần Y
7.6/10
2204

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Âm Thanh Của Yêu Thầm
7.8/10
1350

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tiểu Kiều Thê Nhà Quân Hộ
7.7/10
8794

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
7.9/10
2533

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn
7.2/10
4836

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền
7.6/10
13837

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân
7.2/10
5244

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL
7.5/10
7822

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL
7.6/10
50098

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tặc Giường
8.5/10
4835

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non
8.5/10
64308

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau 2
8.5/10
43060

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Hôn Muộn
8.5/10
10717

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe nói anh yêu em
8.5/10
19472

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
8.5/10
14772

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
7.5/10
55964

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Phúc Thê Tụ Bảo
7.5/10
59562

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]
7.5/10
17473

Thể loại: Ngôn Tình

Bần Hàn Tức Phụ
7.5/10
276807

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Trần Tam Lang
7.5/10
4065

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế
7.5/10
18664

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Bộ Thiên Hạ
7.5/10
19113

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Săn Mỹ Ký
7.5/10
15983

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đau Lòng Vợ Trước
7.5/10
26089

Thể loại: Ngôn Tình

Ưng Tân Nương
7.5/10
4916

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cát Tường
7.5/10
5865

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu
7.5/10
6639

Thể loại: Ngôn Tình

Thục Nữ PK Xã Hội Đen
7.5/10
45835

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi
7.5/10
11364

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Kiến Chung Tình
7.5/10
9114

Thể loại: Ngôn Tình

Sớm Đã Có Cục Cưng
7.5/10
16899

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau
7.5/10
105358

Thể loại: Ngôn Tình