Tác Giả Giang Thành Nhị Lang

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

7.6/10
8458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 30
Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

7.2/10
3162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 31
Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

7.5/10
4753

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 28
Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

7.6/10
43871

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 60
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
4187

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

8.5/10
50661

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Cưới Trước Yêu Sau 2

Cưới Trước Yêu Sau 2

8.5/10
26498

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

8.5/10
9430

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nghe nói anh yêu em

Nghe nói anh yêu em

8.5/10
12164

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

8.5/10
11865

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

7.5/10
45544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 130
Phúc Thê Tụ Bảo

Phúc Thê Tụ Bảo

7.5/10
48741

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 60
Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

7.5/10
14469

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bần Hàn Tức Phụ

Bần Hàn Tức Phụ

7.5/10
220563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 109
Trần Tam Lang

Trần Tam Lang

7.5/10
3093

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

7.5/10
14447

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Nữ Bộ Thiên Hạ

Nữ Bộ Thiên Hạ

7.5/10
14158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 75
Săn Mỹ Ký

Săn Mỹ Ký

7.5/10
12347

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 58
Đau Lòng Vợ Trước

Đau Lòng Vợ Trước

7.5/10
22296

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ưng Tân Nương

Ưng Tân Nương

7.5/10
3771

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 11
Cát Tường

Cát Tường

7.5/10
4720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

7.5/10
5201

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

7.5/10
39104

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

7.5/10
9874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Sớm Đã Có Cục Cưng

Sớm Đã Có Cục Cưng

7.5/10
13144

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Cưới Trước Yêu Sau

Cưới Trước Yêu Sau

7.5/10
94632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 209
Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền
7.6/10
8458

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân
7.2/10
3162

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL
7.5/10
4753

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL
7.6/10
43871

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tặc Giường
8.5/10
4187

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non
8.5/10
50661

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau 2
8.5/10
26498

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Hôn Muộn
8.5/10
9430

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe nói anh yêu em
8.5/10
12164

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
8.5/10
11865

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
7.5/10
45544

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Phúc Thê Tụ Bảo
7.5/10
48741

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]
7.5/10
14469

Thể loại: Ngôn Tình

Bần Hàn Tức Phụ
7.5/10
220563

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn

Trần Tam Lang
7.5/10
3093

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế
7.5/10
14447

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Bộ Thiên Hạ
7.5/10
14158

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Săn Mỹ Ký
7.5/10
12347

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Đau Lòng Vợ Trước
7.5/10
22296

Thể loại: Ngôn Tình

Ưng Tân Nương
7.5/10
3771

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Cát Tường
7.5/10
4720

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu
7.5/10
5201

Thể loại: Ngôn Tình

Thục Nữ PK Xã Hội Đen
7.5/10
39104

Thể loại: Ngôn Tình

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi
7.5/10
9874

Thể loại: Ngôn Tình

Sớm Đã Có Cục Cưng
7.5/10
13144

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau
7.5/10
94632

Thể loại: Ngôn Tình