Tác Giả Giá Oản Chúc

Kẹo Thủy Tinh

Kẹo Thủy Tinh

7.2/10
2020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Pha Lê Đường

Pha Lê Đường

7.7/10
4793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Ô bạch

Ô bạch

8.5/10
7191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 16
Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

7.7/10
5756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hôn Hoàng

Hôn Hoàng

7.2/10
9765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang

9.3/10
364106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Khước Lục

Khước Lục

7.5/10
39816

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Phù Lam

Phù Lam

7.5/10
110140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Bạn Chanh

Bạn Chanh

7.5/10
1981560

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Phùng Thanh

Phùng Thanh

7.5/10
328082

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

7.5/10
134276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Hái Hồng

Hái Hồng

9.5/10
818894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 69