Tác Giả Giá Oản Chúc

Ô bạch

Ô bạch

8.5/10
4661

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 16
Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly

7.7/10
4335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hôn Hoàng

Hôn Hoàng

7.2/10
7795

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang

9.3/10
315925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Khước Lục

Khước Lục

7.5/10
35823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Phù Lam

Phù Lam

7.5/10
99813

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Bạn Chanh

Bạn Chanh

7.5/10
1815103

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Phùng Thanh

Phùng Thanh

7.5/10
299374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

7.5/10
119781

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Hái Hồng

Hái Hồng

9.5/10
734786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 69