Tác Giả Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chủ Nhân Có Hỉ

Chủ Nhân Có Hỉ

7/10
1999

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 14
Nông Phu Gia Tiều Kiều Thê

Nông Phu Gia Tiều Kiều Thê

7.8/10
15842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 407
Vọng Xuân Sơn

Vọng Xuân Sơn

7/10
9400

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 112
Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ

Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ

7.6/10
47976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 281
Dắng Sủng

Dắng Sủng

7.7/10
9974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 575
Đông Cung Có Phúc

Đông Cung Có Phúc

7.9/10
5373

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 18
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

7.5/10
133641

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 227
Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng

Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng

7.5/10
3860

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 7
Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

7.5/10
456994

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 149
Chủ Nhân Có Hỉ
7/10
1999

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nông Phu Gia Tiều Kiều Thê
7.8/10
15842

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Vọng Xuân Sơn
7/10
9400

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ
7.6/10
47976

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Dắng Sủng
7.7/10
9974

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Đông Cung Có Phúc
7.9/10
5373

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
7.5/10
133641

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng
7.5/10
3860

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
7.5/10
456994

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không