Tác Giả It's me Forever Young

Cậu Có Nhận Ra Tôi

Cậu Có Nhận Ra Tôi

7.9/10
4266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 95
Không Có Lần Sau - 下不为例。

Không Có Lần Sau - 下不为例。

7.6/10
1571

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Say Đắm - Seven Liễu

Say Đắm - Seven Liễu

7.6/10
3339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 35
Thương Hiệu

Thương Hiệu

7.7/10
3017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 20
Abo Không Hoàn Mỹ FULL

Abo Không Hoàn Mỹ FULL

7.3/10
3710

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Game Khuya FULL

Game Khuya FULL

7.2/10
1874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 7
Xuyên Nhanh Hệ Thống Tiểu Tam

Xuyên Nhanh Hệ Thống Tiểu Tam

7.5/10
10379

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 68
Tình Một Đêm Với Alpha Vạn Tỷ

Tình Một Đêm Với Alpha Vạn Tỷ

7.6/10
14889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 53
Hành Trình Của D

Hành Trình Của D

7.5/10
5882

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 56
Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

7.3/10
35075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 111
NỤ HÔN GARDENIA

NỤ HÔN GARDENIA

8.2/10
2353

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

9/10
28417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 48
Sói Bắc Yến

Sói Bắc Yến

8.5/10
20419

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

8.5/10
25620

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 61
Đóa Hoa Sơn Dã

Đóa Hoa Sơn Dã

8.5/10
6122

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Câu lạc bộ Dumas

Câu lạc bộ Dumas

8.5/10
9003

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 36
Bus Stop

Bus Stop

8.5/10
3081

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 9
Học Viện Hoàng Hôn

Học Viện Hoàng Hôn

8.5/10
8593

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

9.1/10
25700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 169
Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu

Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu

7.5/10
6263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 22
[Thích Cố] Phong Vũ Dục Lai

[Thích Cố] Phong Vũ Dục Lai

7.5/10
2527

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 6
[Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến

[Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến

7.5/10
9284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 30
Tình Bạn Vĩnh Cửu

Tình Bạn Vĩnh Cửu

7.5/10
1937

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
The Taming

The Taming

7.5/10
7813

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 19
A Knight In Shining Armor

A Knight In Shining Armor

7.5/10
10091

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 34
Vợ Phi Công

Vợ Phi Công

7.5/10
7252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 22
Cậu Có Nhận Ra Tôi
7.9/10
4266

Thể loại: Ngôn Tình

Không Có Lần Sau - 下不为例。
7.6/10
1571

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Say Đắm - Seven Liễu
7.6/10
3339

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thương Hiệu
7.7/10
3017

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Abo Không Hoàn Mỹ FULL
7.3/10
3710

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Game Khuya FULL
7.2/10
1874

Thể loại: Đô Thị

Xuyên Nhanh Hệ Thống Tiểu Tam
7.5/10
10379

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tình Một Đêm Với Alpha Vạn Tỷ
7.6/10
14889

Thể loại: Đam Mỹ

Hành Trình Của D
7.5/10
5882

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!
7.3/10
35075

Thể loại: Nữ Phụ, Xuyên Không

NỤ HÔN GARDENIA
8.2/10
2353

Thể loại: Đam Mỹ

6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)
9/10
28417

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Sói Bắc Yến
8.5/10
20419

Thể loại: Ngôn Tình

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt
8.5/10
25620

Thể loại: Trinh Thám

Đóa Hoa Sơn Dã
8.5/10
6122

Thể loại: Truyện Khác

Câu lạc bộ Dumas
8.5/10
9003

Thể loại: Trinh Thám

Bus Stop
8.5/10
3081

Thể loại: Truyện Teen

Học Viện Hoàng Hôn
8.5/10
8593

Thể loại: Truyện Teen

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
9.1/10
25700

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Quyền Lực Của Kẻ Đứng Đầu
7.5/10
6263

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

[Thích Cố] Phong Vũ Dục Lai
7.5/10
2527

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

[Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến
7.5/10
9284

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tình Bạn Vĩnh Cửu
7.5/10
1937

Thể loại: Truyện Teen

The Taming
7.5/10
7813

Thể loại: Phương Tây

A Knight In Shining Armor
7.5/10
10091

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Vợ Phi Công
7.5/10
7252

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây