Tác Giả Dữu Tử Đa Nhục

Trải Nghiệm Yêu Đương Với Idol

Trải Nghiệm Yêu Đương Với Idol

7.5/10
1171

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Nhật Ký Ai Oán Của Kẻ Yêu Thầm

Nhật Ký Ai Oán Của Kẻ Yêu Thầm

7.4/10
1270

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 8
Dường Như Ai Đó Ở Trong Tôi

Dường Như Ai Đó Ở Trong Tôi

8.5/10
1215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Cưỡng Hôn Một Cậu Trai

Cưỡng Hôn Một Cậu Trai

7.6/10
1245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Sau Khi Tôi Bị Bắt Cóc

Sau Khi Tôi Bị Bắt Cóc

8.4/10
1200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Còn Lâu Mới Thích

Còn Lâu Mới Thích

7.4/10
1599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi

Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi

7.1/10
1251

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Sau Khi Trao Đổi Thân Thể Với Crush

Sau Khi Trao Đổi Thân Thể Với Crush

8.5/10
1871

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 17
Hành Trình Vất Vả Theo Đuổi Ông Xã

Hành Trình Vất Vả Theo Đuổi Ông Xã

7.1/10
1676

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 9
Thuê Được Thiếu Gia Về Nhà Ăn Tết

Thuê Được Thiếu Gia Về Nhà Ăn Tết

7.9/10
1952

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Mình Muốn Làm Chị Dâu Cậu Có Được Không FULL

Mình Muốn Làm Chị Dâu Cậu Có Được Không FULL

7.7/10
3185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Người Yêu Cũ Muốn Bao Nuôi Tôi FULL

Người Yêu Cũ Muốn Bao Nuôi Tôi FULL

7.6/10
4029

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Trải Nghiệm Yêu Đương Với Idol
7.5/10
1171

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Ai Oán Của Kẻ Yêu Thầm
7.4/10
1270

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Võng Du

Dường Như Ai Đó Ở Trong Tôi
8.5/10
1215

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cưỡng Hôn Một Cậu Trai
7.6/10
1245

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Tôi Bị Bắt Cóc
8.4/10
1200

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Còn Lâu Mới Thích
7.4/10
1599

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi
7.1/10
1251

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Trao Đổi Thân Thể Với Crush
8.5/10
1871

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hành Trình Vất Vả Theo Đuổi Ông Xã
7.1/10
1676

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thuê Được Thiếu Gia Về Nhà Ăn Tết
7.9/10
1952

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Mình Muốn Làm Chị Dâu Cậu Có Được Không FULL
7.7/10
3185

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Người Yêu Cũ Muốn Bao Nuôi Tôi FULL
7.6/10
4029

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình