Tác Giả hướng dương không hướng về mặt trời.

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!

7.5/10
1107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Trước Gameshow Tình Yêu Hắc Nguyệt Quang Cô Ấy Bị Mất Trí Nhớ

Trước Gameshow Tình Yêu Hắc Nguyệt Quang Cô Ấy Bị Mất Trí Nhớ

7.4/10
4945

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 33
Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

7.8/10
11921

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 74
Công Lược Đều Là Tu La Tràng

Công Lược Đều Là Tu La Tràng

7.7/10
1915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 7
Các Đại Lão Đều Vì Ta Thần Hồn Điên Đảo Xuyên Nhanh

Các Đại Lão Đều Vì Ta Thần Hồn Điên Đảo Xuyên Nhanh

7.5/10
15507

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 145
Nữ Phụ Và Vai Ác He

Nữ Phụ Và Vai Ác He

7.9/10
15409

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 106
Toàn Giới Giải Trí Đều Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn - Ma An

Toàn Giới Giải Trí Đều Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn - Ma An

8.3/10
28526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 116
Công Lược Đều Là Tu La Tràng Xuyên Nhanh

Công Lược Đều Là Tu La Tràng Xuyên Nhanh

7.5/10
22765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 202
Mau Xuyên Vai Ác Toàn Nam Thần

Mau Xuyên Vai Ác Toàn Nam Thần

7.2/10
3588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 36
Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

7.1/10
13904

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 130
Công Lược Cặn Bã Ấy

Công Lược Cặn Bã Ấy

7.5/10
26993

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 106
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

8.2/10
326924

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 180
Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

7.5/10
63794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 93
Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!
7.5/10
1107

Thể loại: Ngôn Tình

Trước Gameshow Tình Yêu Hắc Nguyệt Quang Cô Ấy Bị Mất Trí Nhớ
7.4/10
4945

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ
7.8/10
11921

Thể loại: Đam Mỹ

Công Lược Đều Là Tu La Tràng
7.7/10
1915

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Các Đại Lão Đều Vì Ta Thần Hồn Điên Đảo Xuyên Nhanh
7.5/10
15507

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Nữ Phụ Và Vai Ác He
7.9/10
15409

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Toàn Giới Giải Trí Đều Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn - Ma An
8.3/10
28526

Thể loại: Truyện Khác

Công Lược Đều Là Tu La Tràng Xuyên Nhanh
7.5/10
22765

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Mau Xuyên Vai Ác Toàn Nam Thần
7.2/10
3588

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo
7.1/10
13904

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Công Lược Cặn Bã Ấy
7.5/10
26993

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
8.2/10
326924

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp
7.5/10
63794

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp