Tác Giả Đường Gia Tam Thiếu

Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam

Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam

7.6/10
1164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam FULL

Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam FULL

7.7/10
249623

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 949
Đấu La Đại Lục 3

Đấu La Đại Lục 3

7.9/10
33552

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 614
Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết

8.5/10
108128

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 613
Đấu La Đại Lục 2

Đấu La Đại Lục 2

8.5/10
432013

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 654
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

8.5/10
140293

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 605
Tửu Thần (Âm Dương Miện)

Tửu Thần (Âm Dương Miện)

8.5/10
258033

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 956
Thiên Châu Biến

Thiên Châu Biến

8.5/10
92616

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 245
Cầm  Đế (Thần Âm)

Cầm Đế (Thần Âm)

8.5/10
75513

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 336
Thiện Lương Tử Thần

Thiện Lương Tử Thần

7.5/10
10286

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 72
Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

8.5/10
242858

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 614
Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

7.5/10
90036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 313
Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

8.4/10
358414

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 1383
Duy Ngã Độc Tiên

Duy Ngã Độc Tiên

7.5/10
11104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 55
Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

7.5/10
112956

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 461
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

7.5/10
372626

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đông Phương, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 1391
Quang Chi Tử

Quang Chi Tử

7.5/10
51140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 320
Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

7.5/10
884652

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 517
Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

7.5/10
149960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 334
Âm Dương Miện

Âm Dương Miện

7.5/10
278193

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 809
Cầm Đế

Cầm Đế

7.5/10
80970

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 336
Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam
7.6/10
1164

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam FULL
7.7/10
249623

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Đấu La Đại Lục 3
7.9/10
33552

Thể loại: Tiên Hiệp

Long Vương Truyền Thuyết
8.5/10
108128

Thể loại: Tiên Hiệp

Đấu La Đại Lục 2
8.5/10
432013

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Tuyệt Thế Đường Môn
8.5/10
140293

Thể loại: Tiên Hiệp

Tửu Thần (Âm Dương Miện)
8.5/10
258033

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thiên Châu Biến
8.5/10
92616

Thể loại: Tiên Hiệp

Cầm  Đế (Thần Âm)
8.5/10
75513

Thể loại: Tiên Hiệp

Thiện Lương Tử Thần
7.5/10
10286

Thể loại: Huyền Huyễn

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)
8.5/10
242858

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
7.5/10
90036

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
8.4/10
358414

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Duy Ngã Độc Tiên
7.5/10
11104

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Băng Hỏa Ma Trù
7.5/10
112956

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
7.5/10
372626

Thể loại: Dị Năng, Đông Phương, Đô Thị, Huyền Huyễn

Quang Chi Tử
7.5/10
51140

Thể loại: Huyền Huyễn

Đấu La Đại Lục
7.5/10
884652

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thần Ấn Vương Tọa
7.5/10
149960

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Âm Dương Miện
7.5/10
278193

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Cầm Đế
7.5/10
80970

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp