Tác Giả Dụ Phong Nhi Hành

Học Trò Của Nguyệt Lão Nối Dây Tơ Hồng Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Học Trò Của Nguyệt Lão Nối Dây Tơ Hồng Ở Bệnh Viện Tâm Thần

7.7/10
1489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 18
Cá Không Phục

Cá Không Phục

8.3/10
16580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 359
Tận Thế Lưu Vong

Tận Thế Lưu Vong

7.2/10
2196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 13
Dạ Cậu Em Là Mùa!

Dạ Cậu Em Là Mùa!

7.8/10
6782

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Làm Dâu Nhà Hội Đồng

7.4/10
17136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Thuê Vợ

Thuê Vợ

7.3/10
6094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Sáng Sủa Cả Đời

Sáng Sủa Cả Đời

7.8/10
2049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Chỉ phu vi thê

Chỉ phu vi thê

8.5/10
2837

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 0
Mèo Zilla FULL

Mèo Zilla FULL

7.2/10
5294

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây

Chương 24
Sương Mù Đầy Trời Di Thiên Đại Vụ

Sương Mù Đầy Trời Di Thiên Đại Vụ

7.7/10
3909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây

Chương 32
Liên Minh Quái Vật Biển

Liên Minh Quái Vật Biển

7.3/10
5410

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 35
Vợ Câm

Vợ Câm

7.5/10
40463

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 29
Một Đời Thương

Một Đời Thương

7.5/10
15891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 17
Muốn Ngủ Liền Ngủ

Muốn Ngủ Liền Ngủ

7.5/10
9732

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 24
Tội Này, Tôi Không Nhận

Tội Này, Tôi Không Nhận

7.5/10
41838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 175
Con Gái! Chúng Ta Kết Hôn Đi

Con Gái! Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.5/10
1728

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Tự Yêu - Du Phong

Tự Yêu - Du Phong

7.5/10
13481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Cầu Lui Nhân Gian Giới

Cầu Lui Nhân Gian Giới

7.5/10
38127

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 171
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch

Nhị Thế Tổ Và Tình Địch

7.5/10
14422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 32
Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

7.8/10
20191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 14
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

7.5/10
55409

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 76
Học Trò Của Nguyệt Lão Nối Dây Tơ Hồng Ở Bệnh Viện Tâm Thần
7.7/10
1489

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Cá Không Phục
8.3/10
16580

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tận Thế Lưu Vong
7.2/10
2196

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Dạ Cậu Em Là Mùa!
7.8/10
6782

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Làm Dâu Nhà Hội Đồng
7.4/10
17136

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thuê Vợ
7.3/10
6094

Thể loại: Ngôn Tình

Sáng Sủa Cả Đời
7.8/10
2049

Thể loại: Đam Mỹ

Chỉ phu vi thê
8.5/10
2837

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mèo Zilla FULL
7.2/10
5294

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây

Sương Mù Đầy Trời Di Thiên Đại Vụ
7.7/10
3909

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây

Liên Minh Quái Vật Biển
7.3/10
5410

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vợ Câm
7.5/10
40463

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Một Đời Thương
7.5/10
15891

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Muốn Ngủ Liền Ngủ
7.5/10
9732

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tội Này, Tôi Không Nhận
7.5/10
41838

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không

Con Gái! Chúng Ta Kết Hôn Đi
7.5/10
1728

Thể loại: Ngôn Tình

Tự Yêu - Du Phong
7.5/10
13481

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Cầu Lui Nhân Gian Giới
7.5/10
38127

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
7.5/10
14422

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Muốn Thâu Liền Thâu
7.8/10
20191

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tiểu Thất, Chậm Đã!
7.5/10
55409

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình