Tác Giả Đông Đông Trung Phương

Xạ Thủ Câm Yêu Lại Từ Đầu

Xạ Thủ Câm Yêu Lại Từ Đầu

7.4/10
3190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 28
Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

7.6/10
34999

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 90
Mạt Thế Chi Ôn Dao

Mạt Thế Chi Ôn Dao

7.8/10
189571

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 747
Kiếp Trạng Nguyên

Kiếp Trạng Nguyên

7.5/10
19884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 42
Tiểu Đệ

Tiểu Đệ

7.5/10
27797

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 49
Yêu Thô Nhân

Yêu Thô Nhân

7.5/10
14067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 30
Ái Thượng Đại Sư Huynh

Ái Thượng Đại Sư Huynh

7.5/10
5420

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ngân Lang Cao Dương

Ngân Lang Cao Dương

7.5/10
4648

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Yêu Hồ Tiểu Bạch

Yêu Hồ Tiểu Bạch

7.5/10
4920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh

Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh

7.5/10
10049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Nhân Ngư Tiểu Nam

Nhân Ngư Tiểu Nam

7.5/10
11236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 45
Vạn Năng Bảo Bảo

Vạn Năng Bảo Bảo

7.5/10
5154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Bé Thỏ Con Của Hổ Thần

Bé Thỏ Con Của Hổ Thần

7.5/10
12873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình

7.5/10
3742

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái

Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái

7.5/10
30520

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 51
Lưu Manh Hoàng Phi

Lưu Manh Hoàng Phi

7.5/10
30452

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 91
Xạ Thủ Câm Yêu Lại Từ Đầu
7.4/10
3190

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn
7.6/10
34999

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mạt Thế Chi Ôn Dao
7.8/10
189571

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền huyễn

Kiếp Trạng Nguyên
7.5/10
19884

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tiểu Đệ
7.5/10
27797

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Yêu Thô Nhân
7.5/10
14067

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ái Thượng Đại Sư Huynh
7.5/10
5420

Thể loại: Đam Mỹ

Ngân Lang Cao Dương
7.5/10
4648

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Yêu Hồ Tiểu Bạch
7.5/10
4920

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
7.5/10
10049

Thể loại: Đam Mỹ

Nhân Ngư Tiểu Nam
7.5/10
11236

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vạn Năng Bảo Bảo
7.5/10
5154

Thể loại: Đam Mỹ

Bé Thỏ Con Của Hổ Thần
7.5/10
12873

Thể loại: Đam Mỹ

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình
7.5/10
3742

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái
7.5/10
30520

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Lưu Manh Hoàng Phi
7.5/10
30452

Thể loại: Đam Mỹ