Tác Giả Đông Phương Ngọc Như Ý

Nàng Công Chúa Thỏ Của Tay Thợ Săn Xoàng

Nàng Công Chúa Thỏ Của Tay Thợ Săn Xoàng

7.5/10
2278

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 19
Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

7.5/10
189109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 110
Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Đại Thiếu Gia Ế Vợ

7.5/10
40818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 113
Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

7.5/10
34456

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 106
Ta Mới Là Boss

Ta Mới Là Boss

7.7/10
15444

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 65
Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

7.5/10
21335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 35
Ta Mới Là Duy Nhất

Ta Mới Là Duy Nhất

7.5/10
11237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 57
Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

7.5/10
59622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 76
Bảo Bối Của Từ Thiếu Gia

Bảo Bối Của Từ Thiếu Gia

7.5/10
4380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ

Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ

7.5/10
8915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 31
Thần Kiếm Kim Thoa

Thần Kiếm Kim Thoa

7.5/10
19769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 78
Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Thánh Kiếm Đoạt Hồn

7.5/10
12291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Lưu Hương Tử Lệnh

Lưu Hương Tử Lệnh

7.5/10
12820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 47
Kim Kiếm Lệnh

Kim Kiếm Lệnh

7.5/10
23304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Nàng Công Chúa Thỏ Của Tay Thợ Săn Xoàng
7.5/10
2278

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào
7.5/10
189109

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Đại Thiếu Gia Ế Vợ
7.5/10
40818

Thể loại: Ngôn Tình

Thục Nữ Dụ Phu
7.5/10
34456

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Ta Mới Là Boss
7.7/10
15444

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)
7.5/10
21335

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Ta Mới Là Duy Nhất
7.5/10
11237

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
7.5/10
59622

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bảo Bối Của Từ Thiếu Gia
7.5/10
4380

Thể loại: Truyện Teen

Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ
7.5/10
8915

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thần Kiếm Kim Thoa
7.5/10
19769

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thánh Kiếm Đoạt Hồn
7.5/10
12291

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưu Hương Tử Lệnh
7.5/10
12820

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Kiếm Lệnh
7.5/10
23304

Thể loại: Kiếm Hiệp