Tác Giả Quan Đông Dã Khách

Chỉ Là Người Đi Ngang Đời Nhau

Chỉ Là Người Đi Ngang Đời Nhau

8.3/10
1424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Cao H Thế Thân Cảnh Nóng FULL

Cao H Thế Thân Cảnh Nóng FULL

7.8/10
48025

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 39
Từ Trước Có Tòa Honmaru Tổng

Từ Trước Có Tòa Honmaru Tổng

8.2/10
1562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 0
Toàn Năng Hầu Gái Về Hưu Sau Xuyên Nhanh

Toàn Năng Hầu Gái Về Hưu Sau Xuyên Nhanh

7.8/10
16767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 182
Ổn Định Ngươi Có Thể Ngươi Chỉ Là Thèm Hắn Xuyên Thư

Ổn Định Ngươi Có Thể Ngươi Chỉ Là Thèm Hắn Xuyên Thư

8.1/10
9367

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 118
Hầu Gái Tu Dưỡng Xuyên Nhanh

Hầu Gái Tu Dưỡng Xuyên Nhanh

7.4/10
11939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 182
Thái Giám Chức Nghiệp Tố Dưỡng FULL

Thái Giám Chức Nghiệp Tố Dưỡng FULL

7.7/10
50302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 199
Chỉ Là Thèm Anh

Chỉ Là Thèm Anh

7.8/10
2563

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 13
Bình Tĩnh Anh Có Thể

Bình Tĩnh Anh Có Thể

7.4/10
18065

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 116
Hừng Đông Kế Tiếp

Hừng Đông Kế Tiếp

7.1/10
6529

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 15
Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo FULL

Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo FULL

7.2/10
56765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 81
Thế Thân Cảnh Nóng

Thế Thân Cảnh Nóng

7.2/10
17171

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 2
Chỉ Là Người Đi Ngang Đời Nhau
8.3/10
1424

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Cao H Thế Thân Cảnh Nóng FULL
7.8/10
48025

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Trước Có Tòa Honmaru Tổng
8.2/10
1562

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Toàn Năng Hầu Gái Về Hưu Sau Xuyên Nhanh
7.8/10
16767

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ổn Định Ngươi Có Thể Ngươi Chỉ Là Thèm Hắn Xuyên Thư
8.1/10
9367

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Hầu Gái Tu Dưỡng Xuyên Nhanh
7.4/10
11939

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Thái Giám Chức Nghiệp Tố Dưỡng FULL
7.7/10
50302

Thể loại: Đam Mỹ

Chỉ Là Thèm Anh
7.8/10
2563

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bình Tĩnh Anh Có Thể
7.4/10
18065

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hừng Đông Kế Tiếp
7.1/10
6529

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo FULL
7.2/10
56765

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thế Thân Cảnh Nóng
7.2/10
17171

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình