Tác Giả Độc Độc

Thuyết Tiến Hóa Nam Thần

Thuyết Tiến Hóa Nam Thần

8.2/10
2414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 63
Nhặt được tình yêu nhỏ

Nhặt được tình yêu nhỏ

8.5/10
19804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 46
Bạn trai cặn bã

Bạn trai cặn bã

8.5/10
20902

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 159
Áo mũ chỉnh tề

Áo mũ chỉnh tề

8.5/10
37039

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 110
Vạn Thiên Sủng Ái FULL

Vạn Thiên Sủng Ái FULL

7.5/10
52032

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 143
Tình Yêu Nhỏ Tôi Nhặt Được

Tình Yêu Nhỏ Tôi Nhặt Được

7.7/10
8120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Chương 40
Đãi thiên hoa khai

Đãi thiên hoa khai

8.5/10
49698

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 141
Tử Giang Thế Cô

Tử Giang Thế Cô

8.5/10
21021

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 68
Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu

Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu

8.5/10
12253

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 85
Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

Chuyện Của Pháo Hôi Thụ

7.5/10
1889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Không Gặp Không Nên Duyên

Không Gặp Không Nên Duyên

7.5/10
180034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Vương Gia Muốn Xuất Giá

Vương Gia Muốn Xuất Giá

7.5/10
11766

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 36
Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc

Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc

7.5/10
25134

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen

Chương 36
Phù Hiểu, Em Là Của Anh!

Phù Hiểu, Em Là Của Anh!

7.5/10
559843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Thuyết Tiến Hóa Nam Thần
8.2/10
2414

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nhặt được tình yêu nhỏ
8.5/10
19804

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác

Bạn trai cặn bã
8.5/10
20902

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Áo mũ chỉnh tề
8.5/10
37039

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vạn Thiên Sủng Ái FULL
7.5/10
52032

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tình Yêu Nhỏ Tôi Nhặt Được
7.7/10
8120

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Đãi thiên hoa khai
8.5/10
49698

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Tử Giang Thế Cô
8.5/10
21021

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu
8.5/10
12253

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện Của Pháo Hôi Thụ
7.5/10
1889

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Không Gặp Không Nên Duyên
7.5/10
180034

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Gia Muốn Xuất Giá
7.5/10
11766

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Giáo Sư Mục Của Sinh Viên Lạc
7.5/10
25134

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen

Phù Hiểu, Em Là Của Anh!
7.5/10
559843

Thể loại: Ngôn Tình