Tác Giả Đoạn Kiều Tàn Tuyết

Hợp Đạo Thích Lo Chuyện Bao Đồng

Hợp Đạo Thích Lo Chuyện Bao Đồng

7.1/10
6823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 100
Thế Nào Là Chân Tình FULL

Thế Nào Là Chân Tình FULL

7.2/10
3214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Đây Chắc Chắn Là Lợi Dụng Chức Quyền Để Làm Chuyện Xấu Rồi

Đây Chắc Chắn Là Lợi Dụng Chức Quyền Để Làm Chuyện Xấu Rồi

7.5/10
18141

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Nữ Quỷ

Nữ Quỷ

8.5/10
10579

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 32
Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)

7.5/10
12945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 61
Say Mê Không Về

Say Mê Không Về

8.6/10
159273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 52
Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

7.5/10
14968

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 42
Không Biết Ngọt

Không Biết Ngọt

7.5/10
5932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

7.5/10
52071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 72
Thanh Dục Tuyết Chủ

Thanh Dục Tuyết Chủ

7.5/10
6838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 25
Bồi Tẩm Thừa Tướng

Bồi Tẩm Thừa Tướng

7.5/10
8754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 32
Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

7.5/10
336729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 636
Tù Phi

Tù Phi

7.5/10
9064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Thịnh Sủng Thứ Phi

Thịnh Sủng Thứ Phi

7.5/10
16402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 57
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

7.5/10
105640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

7.5/10
150591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Hợp Đạo Thích Lo Chuyện Bao Đồng
7.1/10
6823

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thế Nào Là Chân Tình FULL
7.2/10
3214

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Đây Chắc Chắn Là Lợi Dụng Chức Quyền Để Làm Chuyện Xấu Rồi
7.5/10
18141

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Quỷ
8.5/10
10579

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)
7.5/10
12945

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Say Mê Không Về
8.6/10
159273

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)
7.5/10
14968

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Không Biết Ngọt
7.5/10
5932

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
7.5/10
52071

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thanh Dục Tuyết Chủ
7.5/10
6838

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bồi Tẩm Thừa Tướng
7.5/10
8754

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục
7.5/10
336729

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Tù Phi
7.5/10
9064

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thịnh Sủng Thứ Phi
7.5/10
16402

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thú Nhân Chi Long Trạch
7.5/10
105640

Thể loại: Ngôn Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình
7.5/10
150591

Thể loại: Ngôn Tình