Tác Giả Đông Thi Nương

Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ

Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ

7.9/10
4972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 80
Trùng Sinh Trẫm Mỗi Ngày Đều Muốn Thoái Vị

Trùng Sinh Trẫm Mỗi Ngày Đều Muốn Thoái Vị

7.6/10
1668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Đông Thi Nương Ngọc Nát Trên Tay

Đông Thi Nương Ngọc Nát Trên Tay

7.7/10
2140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 9
Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

7.6/10
25281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 107
Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất FULL

Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất FULL

7.5/10
11663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 16
Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi

7.4/10
5891

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

7.6/10
48141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 120
Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

9.3/10
57908

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 164
Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

8.5/10
40104

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Phương Tây

Chương 90
[Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

7.5/10
78984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 81
Đồ Sơn Ca

Đồ Sơn Ca

9.3/10
6095

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 13
Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

7.5/10
16387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 114
Quý Thiếp - Đông Thi Nương

Quý Thiếp - Đông Thi Nương

7.5/10
91284

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 81
Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
46958

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Kiều Thiếp

Kiều Thiếp

7.5/10
374397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 96
Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ
7.9/10
4972

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Trùng Sinh Trẫm Mỗi Ngày Đều Muốn Thoái Vị
7.6/10
1668

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đông Thi Nương Ngọc Nát Trên Tay
7.7/10
2140

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh
7.6/10
25281

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất FULL
7.5/10
11663

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi
7.4/10
5891

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
7.6/10
48141

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
9.3/10
57908

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II
8.5/10
40104

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Phương Tây

[Ngôn Tình] Mị Hoạn
7.5/10
78984

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Đồ Sơn Ca
9.3/10
6095

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái
7.5/10
16387

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Quý Thiếp - Đông Thi Nương
7.5/10
91284

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
46958

Thể loại: Ngôn Tình

Kiều Thiếp
7.5/10
374397

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn