Tác Giả Đông Thi Nương

Đông Thi Nương Ngọc Nát Trên Tay

Đông Thi Nương Ngọc Nát Trên Tay

7.7/10
1444

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 9
Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

7.6/10
12684

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 93
Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất FULL

Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất FULL

7.5/10
9953

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 16
Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi

7.4/10
4862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

7.6/10
39008

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 120
Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

9.3/10
50250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 164
Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

8.5/10
34588

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Phương Tây

Chương 90
[Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

7.5/10
71459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 81
Đồ Sơn Ca

Đồ Sơn Ca

9.3/10
5189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 13
Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

7.5/10
11665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 114
Quý Thiếp - Đông Thi Nương

Quý Thiếp - Đông Thi Nương

7.5/10
82130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 81
Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
41065

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Kiều Thiếp

Kiều Thiếp

7.5/10
336029

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 96
Đông Thi Nương Ngọc Nát Trên Tay
7.7/10
1444

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh
7.6/10
12684

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất FULL
7.5/10
9953

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi
7.4/10
4862

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
7.6/10
39008

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
9.3/10
50250

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II
8.5/10
34588

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Phương Tây

[Ngôn Tình] Mị Hoạn
7.5/10
71459

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Đồ Sơn Ca
9.3/10
5189

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái
7.5/10
11665

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Quý Thiếp - Đông Thi Nương
7.5/10
82130

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
41065

Thể loại: Ngôn Tình

Kiều Thiếp
7.5/10
336029

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn