Tác Giả Đinh Mặc

Chí Dã

Chí Dã

7.5/10
1756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 15
Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

7.4/10
1260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Không Phụ Hàn Hạ FULL

Không Phụ Hàn Hạ FULL

7.1/10
82287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 124
Bán Tinh

Bán Tinh

7.8/10
16772

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 28
Mây Đen Gặp Trăng Sáng FULL

Mây Đen Gặp Trăng Sáng FULL

7.3/10
248164

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 297
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

8.5/10
152961

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 140
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

8.5/10
143080

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 103
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

8.5/10
93628

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 101
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

8.5/10
195583

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 73
Chờ Tôi Có Tội

Chờ Tôi Có Tội

9.1/10
637917

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 348
Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

7.5/10
80038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 88
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

7.5/10
79504

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 140
Sông Cũng Có Khi Cạn

Sông Cũng Có Khi Cạn

7.5/10
19419

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ánh Sáng Yêu Thương

Ánh Sáng Yêu Thương

7.5/10
8269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

7.5/10
11299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Tình Ý Sâu Kín

Tình Ý Sâu Kín

7.5/10
3736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

7.5/10
20785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 83
Mạc Phụ Hàn Hạ

Mạc Phụ Hàn Hạ

7.5/10
384333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 123
Khách Đến Từ Nơi Nào

Khách Đến Từ Nơi Nào

7.5/10
13106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 10
Mèo Hoang

Mèo Hoang

7.5/10
125220

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 104
Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

7.5/10
9123

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Không Nỡ Quên

Không Nỡ Quên

7.5/10
10398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Săn Lung Truyền

Săn Lung Truyền

7.5/10
8539

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 7
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

7.5/10
38517

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 70
Thay Thế

Thay Thế

7.5/10
5632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Hai Lần Gặp Gỡ

Hai Lần Gặp Gỡ

7.5/10
14188

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

7.5/10
376097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 87
Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

7.5/10
354207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

7.5/10
22236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 24
Em Là Ngoại Lệ

Em Là Ngoại Lệ

7.5/10
11956

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

7.5/10
4389

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 6
Anh Quá Âm Hiểm

Anh Quá Âm Hiểm

7.5/10
5127

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

7.5/10
229080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

7.5/10
54934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

7.5/10
91195

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 97
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10
111837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Khoa Huyễn

Chương 103
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

7.5/10
272411

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 103
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

7.5/10
148720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

7.5/10
153335

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 102
Chí Dã
7.5/10
1756

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn
7.4/10
1260

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Không Phụ Hàn Hạ FULL
7.1/10
82287

Thể loại: Ngôn Tình

Bán Tinh
7.8/10
16772

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mây Đen Gặp Trăng Sáng FULL
7.3/10
248164

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)
8.5/10
152961

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Người Đẹp Làm Nhân
8.5/10
143080

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Dục Vọng Của Người Chinh Phục
8.5/10
93628

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nếu ốc sên có tình yêu
8.5/10
195583

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chờ Tôi Có Tội
9.1/10
637917

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)
7.5/10
80038

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân
7.5/10
79504

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Sông Cũng Có Khi Cạn
7.5/10
19419

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Sáng Yêu Thương
7.5/10
8269

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em
7.5/10
11299

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tình Ý Sâu Kín
7.5/10
3736

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
7.5/10
20785

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Mạc Phụ Hàn Hạ
7.5/10
384333

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Khách Đến Từ Nơi Nào
7.5/10
13106

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Mèo Hoang
7.5/10
125220

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả
7.5/10
9123

Thể loại: Ngôn Tình

Không Nỡ Quên
7.5/10
10398

Thể loại: Ngôn Tình

Săn Lung Truyền
7.5/10
8539

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn
7.5/10
38517

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thay Thế
7.5/10
5632

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Lần Gặp Gỡ
7.5/10
14188

Thể loại: Ngôn Tình

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến
7.5/10
376097

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Độc Quyền Chiếm Hữu
7.5/10
354207

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Sơn Bất Hối
7.5/10
22236

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Em Là Ngoại Lệ
7.5/10
11956

Thể loại: Ngôn Tình

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả
7.5/10
4389

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Anh Quá Âm Hiểm
7.5/10
5127

Thể loại: Ngôn Tình

Từ Bi Thành
7.5/10
229080

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Hùng Thời Loạn
7.5/10
54934

Thể loại: Ngôn Tình

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
7.5/10
91195

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
7.5/10
111837

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Khoa Huyễn

Truy Tìm Ký Ức
7.5/10
272411

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em
7.5/10
148720

Thể loại: Ngôn Tình

Kiêu Sủng
7.5/10
153335

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn