Tác Giả Diệp Sáp

Cấm Đến Gần

Cấm Đến Gần

7.3/10
7292

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 119
Dây Dưa Mãnh Liệt FULL

Dây Dưa Mãnh Liệt FULL

7.1/10
11602

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 80
Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng

Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng

7.7/10
3755

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 27
Đồ Vô Sỉ Lại Là Cậu!

Đồ Vô Sỉ Lại Là Cậu!

7.4/10
3907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 44
Hà Xử Phùng Sinh

Hà Xử Phùng Sinh

7.2/10
1987

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 6
Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

7.5/10
13071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 103
Lưu Ly Nguyệt FULL

Lưu Ly Nguyệt FULL

7.2/10
31616

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 108
Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ

7.8/10
5593

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 30
Thôi Miên Trên Đầu Lưỡi

Thôi Miên Trên Đầu Lưỡi

7.9/10
5731

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 24
Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ

7.8/10
3838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 13
Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

7.5/10
23582

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 65
Còn Chưa Đủ

Còn Chưa Đủ

8.8/10
17838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 61
Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

8.3/10
19809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 81
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

8.5/10
140294

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 120
Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

7.5/10
9899

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 26
Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

7.5/10
193021

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 105
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

7.5/10
27893

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 63
Cấm Đến Gần
7.3/10
7292

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Dây Dưa Mãnh Liệt FULL
7.1/10
11602

Thể loại: Bách Hợp

Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng
7.7/10
3755

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Đồ Vô Sỉ Lại Là Cậu!
7.4/10
3907

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Hà Xử Phùng Sinh
7.2/10
1987

Thể loại: Bách Hợp

Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ
7.5/10
13071

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Lưu Ly Nguyệt FULL
7.2/10
31616

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ
7.8/10
5593

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp, Truyện Sủng

Thôi Miên Trên Đầu Lưỡi
7.9/10
5731

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ
7.8/10
3838

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu
7.5/10
23582

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Bách Hợp

Còn Chưa Đủ
8.8/10
17838

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
8.3/10
19809

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
8.5/10
140294

Thể loại: Bách Hợp

Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy
7.5/10
9899

Thể loại: Bách Hợp

Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
7.5/10
193021

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
7.5/10
27893

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp, Huyền huyễn