Tác Giả Diệp Phi Dạ

Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế Yêu Mãi Không Tha FULL

Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế Yêu Mãi Không Tha FULL

7.2/10
40810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 290
Ngày Mai Cũng Thích Anh

Ngày Mai Cũng Thích Anh

7.5/10
13138

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 131
Giường Anh Chia Em Một Nửa

Giường Anh Chia Em Một Nửa

7.8/10
52913

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 386
Đại Thần Ôm Vào Lòng 101 Nụ Hôn Sâu

Đại Thần Ôm Vào Lòng 101 Nụ Hôn Sâu

7/10
142884

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1050
Tổng Giám Đốc Đoạt Tình Giành Lại Vợ Yêu

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình Giành Lại Vợ Yêu

7.8/10
231258

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 815
Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần FULL

Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần FULL

7.2/10
408684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1091
Ép Yêu 100 Ngày FULL

Ép Yêu 100 Ngày FULL

7.1/10
718604

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1074
Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

7.1/10
85121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 94
Thích Cậu Mình Nói Là Được

Thích Cậu Mình Nói Là Được

7.7/10
4542

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 31
Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

8.9/10
17736

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

7.6/10
728839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 299
Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

8.1/10
64440

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 297
Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

8.5/10
410219

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1048
Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

8.5/10
1259110

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 935
Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

8.5/10
931723

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1074
Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời

Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời

7.5/10
43505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 144
Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Thiếu Phu Nhân Vô Lại

7.5/10
768009

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1097
Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

7.5/10
108467

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 214
Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

7.5/10
327181

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1048
Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

7.5/10
586902

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1042
Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

7.5/10
1404432

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 815
Hôn Sai 55 Lần

Hôn Sai 55 Lần

7.5/10
735941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 935
Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

7.5/10
880412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1074
Kim Chủ Hoành Đao Đoạt Ái: Đoạt Đến Cô Dâu

Kim Chủ Hoành Đao Đoạt Ái: Đoạt Đến Cô Dâu

7.5/10
3130

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

7.5/10
263159

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 418
Đoạt Hôn 101 Lần

Đoạt Hôn 101 Lần

7.5/10
1195204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1058
Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

7.5/10
939818

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 906
Nói Yêu Em 99 Lần

Nói Yêu Em 99 Lần

7.5/10
1393334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 1088
Hôn Trộm 55 Lần

Hôn Trộm 55 Lần

7.5/10
3425229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 973
Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế Yêu Mãi Không Tha FULL
7.2/10
40810

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngày Mai Cũng Thích Anh
7.5/10
13138

Thể loại: Ngôn Tình

Giường Anh Chia Em Một Nửa
7.8/10
52913

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đại Thần Ôm Vào Lòng 101 Nụ Hôn Sâu
7/10
142884

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình Giành Lại Vợ Yêu
7.8/10
231258

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần FULL
7.2/10
408684

Thể loại: Ngôn Tình

Ép Yêu 100 Ngày FULL
7.1/10
718604

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh
7.1/10
85121

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thích Cậu Mình Nói Là Được
7.7/10
4542

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thích Cậu Tớ Nói Là Xong
8.9/10
17736

Thể loại: Ngôn Tình

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
7.6/10
728839

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em
8.1/10
64440

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu
8.5/10
410219

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần
8.5/10
1259110

Thể loại: Ngôn Tình

Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
8.5/10
931723

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
7.5/10
43505

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Phu Nhân Vô Lại
7.5/10
768009

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
7.5/10
108467

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
7.5/10
327181

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
7.5/10
586902

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
7.5/10
1404432

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Sai 55 Lần
7.5/10
735941

Thể loại: Ngôn Tình

Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
7.5/10
880412

Thể loại: Ngôn Tình

Kim Chủ Hoành Đao Đoạt Ái: Đoạt Đến Cô Dâu
7.5/10
3130

Thể loại: Ngôn Tình

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
7.5/10
263159

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đoạt Hôn 101 Lần
7.5/10
1195204

Thể loại: Ngôn Tình

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
7.5/10
939818

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nói Yêu Em 99 Lần
7.5/10
1393334

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hôn Trộm 55 Lần
7.5/10
3425229

Thể loại: Ngôn Tình