Tác Giả Dịch Tu La

Ảnh Đế Lạnh Lùng Sinh Chồn Cho Tôi

Ảnh Đế Lạnh Lùng Sinh Chồn Cho Tôi

7.3/10
2314

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 13
Bạn Trai Mít Ướt Của Tôi FULL

Bạn Trai Mít Ướt Của Tôi FULL

7.2/10
2195

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Khế Tử Dịch Tu La FULL

Khế Tử Dịch Tu La FULL

7.9/10
10999

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 138
Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

7.5/10
59279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 83
Tư Nhân Cảnh Khuyển

Tư Nhân Cảnh Khuyển

7.5/10
8304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 24
Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân

7.5/10
4669

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại

7.5/10
6995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 12
Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

7.5/10
21071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Khế Tử

Khế Tử

7.5/10
45773

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 138
Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

7.5/10
10753

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 34
Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

7.5/10
6634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 18
Cám Ơn Em Vẫn Cười

Cám Ơn Em Vẫn Cười

7.5/10
47934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 87
Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)

Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)

7.5/10
12505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 68
Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa

Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa

7.5/10
7128

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Ảnh Đế Lạnh Lùng Sinh Chồn Cho Tôi
7.3/10
2314

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Bạn Trai Mít Ướt Của Tôi FULL
7.2/10
2195

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Khế Tử Dịch Tu La FULL
7.9/10
10999

Thể loại: Truyện Khác

Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
7.5/10
59279

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Tư Nhân Cảnh Khuyển
7.5/10
8304

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tự Mang Xuân Dược Đích Nam Nhân
7.5/10
4669

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại
7.5/10
6995

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)
7.5/10
21071

Thể loại: Đam Mỹ

Khế Tử
7.5/10
45773

Thể loại: Đam Mỹ

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân
7.5/10
10753

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân
7.5/10
6634

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cám Ơn Em Vẫn Cười
7.5/10
47934

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)
7.5/10
12505

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa
7.5/10
7128

Thể loại: Đam Mỹ