Tác Giả Dịch Nhân Bắc

Cách Vách Tiểu Vương Thực Tế Ảo

Cách Vách Tiểu Vương Thực Tế Ảo

7.2/10
11396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Chương 413
Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc

Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc

8.5/10
5241

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Mặt Nạ

Mặt Nạ

7.5/10
13865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 35
Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

7.5/10
320686

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 668
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

7.5/10
10200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 43
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

7.5/10
54978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 209
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

7.5/10
4389

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

7.5/10
4954

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)

7.5/10
4429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

7.5/10
4157

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

7.5/10
4493

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Huề Thủ Thiên Nhai

Huề Thủ Thiên Nhai

7.5/10
5884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Gián Đập Không Chết

Gián Đập Không Chết

7.5/10
6676

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 26
Biên Thành Phiến Mã

Biên Thành Phiến Mã

7.5/10
4549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 19
Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

7.5/10
3772

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 15
Lộ Nhân

Lộ Nhân

7.5/10
11444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 53
Mục Cửu Ca

Mục Cửu Ca

7.5/10
23913

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 95
Mã Phu

Mã Phu

7.5/10
17023

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 60
Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

7.5/10
11548

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 41
Hồn Đồn Than

Hồn Đồn Than

7.5/10
4369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

7.5/10
24369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 111
Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

7.5/10
10816

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 50
Hảo Nhân Nan Vi

Hảo Nhân Nan Vi

7.5/10
12984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Sửu Hoàng

Sửu Hoàng

7.5/10
24910

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 35
Ván Cược

Ván Cược

7.5/10
7620

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 31
Cách Vách Tiểu Vương Thực Tế Ảo
7.2/10
11396

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc
8.5/10
5241

Thể loại: Đam Mỹ

Mặt Nạ
7.5/10
13865

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Dị Thế Lưu Đày
7.5/10
320686

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
7.5/10
10200

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
7.5/10
54978

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng
7.5/10
4389

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt
7.5/10
4954

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)
7.5/10
4429

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết
7.5/10
4157

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)
7.5/10
4493

Thể loại: Đam Mỹ

Huề Thủ Thiên Nhai
7.5/10
5884

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Gián Đập Không Chết
7.5/10
6676

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Biên Thành Phiến Mã
7.5/10
4549

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình
7.5/10
3772

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lộ Nhân
7.5/10
11444

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mục Cửu Ca
7.5/10
23913

Thể loại: Ngôn Tình

Mã Phu
7.5/10
17023

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ
7.5/10
11548

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hồn Đồn Than
7.5/10
4369

Thể loại: Đam Mỹ

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
7.5/10
24369

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan
7.5/10
10816

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hảo Nhân Nan Vi
7.5/10
12984

Thể loại: Đam Mỹ

Sửu Hoàng
7.5/10
24910

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Ván Cược
7.5/10
7620

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ