Tác Giả Đào Chi Yêu Yêu

Ảnh Đế Vợ Anh Là Trà Xanh

Ảnh Đế Vợ Anh Là Trà Xanh

7.8/10
1574

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
Em Nghĩ Em Đang Theo Đuổi Anh

Em Nghĩ Em Đang Theo Đuổi Anh

7/10
2076

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 24
Chú Thuật Thiếu Nữ Bạn Trai Quá Mức Nhu Nhược

Chú Thuật Thiếu Nữ Bạn Trai Quá Mức Nhu Nhược

7.1/10
7590

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 91
Trò Chơi Chạy Trốn Npc

Trò Chơi Chạy Trốn Npc

7.6/10
3924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 21
Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

7.5/10
2172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 8
Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

10.1/10
38712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 59
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

8.5/10
49015

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất

Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất

7.5/10
58056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 60
Cùng Quân Đi Về

Cùng Quân Đi Về

7.5/10
62060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 78
Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

7.5/10
8008

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 20
Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

7.5/10
10322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 31
Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

7.5/10
13456

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 36
Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

7.5/10
2951

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 4
Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái

7.5/10
3809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Kế Hoạch Cướp Tiền

Kế Hoạch Cướp Tiền

7.5/10
3788

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Phía Đông Thành Phố Nhỏ

Phía Đông Thành Phố Nhỏ

7.5/10
6468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Phiêu Bạc Phụ Tình

Phiêu Bạc Phụ Tình

7.5/10
8366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy

Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy

7.5/10
29392

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 51
Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy

Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy

7.5/10
7498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 27
Cát Tường Như Ý

Cát Tường Như Ý

7.5/10
8910

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 32
Duyên Lai Thị Miêu

Duyên Lai Thị Miêu

7.5/10
6736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 25
Na Thì Hậu Hoa Khai

Na Thì Hậu Hoa Khai

7.5/10
5108

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 18
Trốn, Truy Đuổi

Trốn, Truy Đuổi

7.5/10
4311

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Cùng Múa Với Sói

Cùng Múa Với Sói

7.5/10
26061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 108
Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

7.5/10
48598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 48
Ảnh Đế Vợ Anh Là Trà Xanh
7.8/10
1574

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Em Nghĩ Em Đang Theo Đuổi Anh
7/10
2076

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chú Thuật Thiếu Nữ Bạn Trai Quá Mức Nhu Nhược
7.1/10
7590

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Trò Chơi Chạy Trốn Npc
7.6/10
3924

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh
7.5/10
2172

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Xuyên Không

Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm
10.1/10
38712

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói
8.5/10
49015

Thể loại: Ngôn Tình

Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất
7.5/10
58056

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cùng Quân Đi Về
7.5/10
62060

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi
7.5/10
8008

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi
7.5/10
10322

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha
7.5/10
13456

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
7.5/10
2951

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lưu Ly Toái
7.5/10
3809

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Kế Hoạch Cướp Tiền
7.5/10
3788

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Phía Đông Thành Phố Nhỏ
7.5/10
6468

Thể loại: Đam Mỹ

Phiêu Bạc Phụ Tình
7.5/10
8366

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy
7.5/10
29392

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy
7.5/10
7498

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cát Tường Như Ý
7.5/10
8910

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Duyên Lai Thị Miêu
7.5/10
6736

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Na Thì Hậu Hoa Khai
7.5/10
5108

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Trốn, Truy Đuổi
7.5/10
4311

Thể loại: Đam Mỹ

Cùng Múa Với Sói
7.5/10
26061

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hải Đường Nương Tử
7.5/10
48598

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình