Tác Giả Đào Hoa Lộ

Thập Niên 70 Chờ Chồng Nuôi Con

Thập Niên 70 Chờ Chồng Nuôi Con

7.8/10
1102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Trí Thức Dũng Cảm FULL

Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Trí Thức Dũng Cảm FULL

7.7/10
20734

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 700
Thập Niên 70 Người Mẹ Đanh Đá FULL

Thập Niên 70 Người Mẹ Đanh Đá FULL

7.7/10
20996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 1117
Mạt Thế Đến Tích Hàng Ăn Ngon

Mạt Thế Đến Tích Hàng Ăn Ngon

7.1/10
1429

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Dâu Của Nam Chính

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Dâu Của Nam Chính

7.6/10
3796

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 25
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Của Nữ Chính

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Của Nữ Chính

7.2/10
1756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 6
70 Chi Bưu Hãn Mẫu Thân 70 Ly Hôn Quá Tiểu Nhật Tử Xuyên Thành Hắc Hóa Nam Chủ Mẹ Ruột

70 Chi Bưu Hãn Mẫu Thân 70 Ly Hôn Quá Tiểu Nhật Tử Xuyên Thành Hắc Hóa Nam Chủ Mẹ Ruột

8.1/10
30035

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 220
Xuyên Nhanh Cô Vợ Cực Phẩm

Xuyên Nhanh Cô Vợ Cực Phẩm

7.7/10
12409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 401
Thập Niên 90 Trọng Sinh Trở Lại Làm Ác Nhân

Thập Niên 90 Trọng Sinh Trở Lại Làm Ác Nhân

7.4/10
8742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Chương 450
Thập Niên 70 Cuộc Sống Gia Đình Sau Khi Ly Hôn

Thập Niên 70 Cuộc Sống Gia Đình Sau Khi Ly Hôn

7.7/10
25943

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 310
Thập Niên 60 Gia Đình Hạnh Phúc Dịch

Thập Niên 60 Gia Đình Hạnh Phúc Dịch

7.2/10
10736

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Thập Niên 70 Bạch Phú Mỹ Vượng Gia

Thập Niên 70 Bạch Phú Mỹ Vượng Gia

7.2/10
30806

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 400
Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Trí Thức Bưu Hãn

Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Trí Thức Bưu Hãn

7.7/10
47518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 752
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam Chủ

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam Chủ

7.8/10
11854

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 615
Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

7.7/10
214330

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 186
Thập Niên 70 Chờ Chồng Nuôi Con
7.8/10
1102

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Trí Thức Dũng Cảm FULL
7.7/10
20734

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Người Mẹ Đanh Đá FULL
7.7/10
20996

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Mạt Thế Đến Tích Hàng Ăn Ngon
7.1/10
1429

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Dâu Của Nam Chính
7.6/10
3796

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Của Nữ Chính
7.2/10
1756

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

70 Chi Bưu Hãn Mẫu Thân 70 Ly Hôn Quá Tiểu Nhật Tử Xuyên Thành Hắc Hóa Nam Chủ Mẹ Ruột
8.1/10
30035

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Cô Vợ Cực Phẩm
7.7/10
12409

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 90 Trọng Sinh Trở Lại Làm Ác Nhân
7.4/10
8742

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Cuộc Sống Gia Đình Sau Khi Ly Hôn
7.7/10
25943

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 60 Gia Đình Hạnh Phúc Dịch
7.2/10
10736

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Bạch Phú Mỹ Vượng Gia
7.2/10
30806

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Trí Thức Bưu Hãn
7.7/10
47518

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam Chủ
7.8/10
11854

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
7.7/10
214330

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng