Tác Giả Đào Tử Vị Đích Miên Hoa Đường

Thập Niên 60 Nữ Phụ Là Đại Mỹ Nhân

Thập Niên 60 Nữ Phụ Là Đại Mỹ Nhân

7/10
5400

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 363
Hai Đời Oan Gia

Hai Đời Oan Gia

7.6/10
1545

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Cửu Vực Phàm Tiên

Cửu Vực Phàm Tiên

7.6/10
3003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 110
Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

7.1/10
14655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê

Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê

7/10
1750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 8
Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân

7.5/10
2401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Bần Gia Nữ

Bần Gia Nữ

9.7/10
632230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 234
Mặc Nhiễm

Mặc Nhiễm

7.5/10
14853

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 30
Quy Đức Hầu Phủ

Quy Đức Hầu Phủ

9.3/10
29934

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 147
Trăng Trong Lồng

Trăng Trong Lồng

7.5/10
68248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 67
Thập Niên 60 Nữ Phụ Là Đại Mỹ Nhân
7/10
5400

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Hai Đời Oan Gia
7.6/10
1545

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cửu Vực Phàm Tiên
7.6/10
3003

Thể loại: Tiên Hiệp

Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần
7.1/10
14655

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê
7/10
1750

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân
7.5/10
2401

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Bần Gia Nữ
9.7/10
632230

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Mặc Nhiễm
7.5/10
14853

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quy Đức Hầu Phủ
9.3/10
29934

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Trăng Trong Lồng
7.5/10
68248

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng