Tác Giả Đằng La Vi Chi

Bất dạ truỵ ngọc

Bất dạ truỵ ngọc

8.5/10
10907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 72
Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

7/10
14853

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 46
Vắng Em Không Vui FULL

Vắng Em Không Vui FULL

7.8/10
58778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 42
Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản be

Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản be

8.5/10
1636972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 153
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

7.6/10
30236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 109
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

8.1/10
92232

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 96
Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

9.6/10
421885

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

8.1/10
24612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

9.5/10
63979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 108
Nhớ Em

Nhớ Em

8.9/10
111989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Mĩ Nhân Mềm Mại

Mĩ Nhân Mềm Mại

9/10
98131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Bệnh Yêu

Bệnh Yêu

7.5/10
248535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Bất dạ truỵ ngọc
8.5/10
10907

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ
7/10
14853

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vắng Em Không Vui FULL
7.8/10
58778

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản be
8.5/10
1636972

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
7.6/10
30236

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo
8.1/10
92232

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma
9.6/10
421885

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!
8.1/10
24612

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)
9.5/10
63979

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nhớ Em
8.9/10
111989

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mĩ Nhân Mềm Mại
9/10
98131

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bệnh Yêu
7.5/10
248535

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng