Tác Giả Đằng La Vi Chi

Bất dạ truỵ ngọc

Bất dạ truỵ ngọc

8.5/10
4699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 72
Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

7/10
9417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 37
Vắng Em Không Vui FULL

Vắng Em Không Vui FULL

7.8/10
54669

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 42
Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản be

Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản be

8.5/10
1604142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 153
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

7.6/10
25785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 39
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

8.1/10
83749

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 96
Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

9.6/10
385574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

8.1/10
19102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

9.5/10
57264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 108
Nhớ Em

Nhớ Em

8.9/10
100975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Mĩ Nhân Mềm Mại

Mĩ Nhân Mềm Mại

9/10
92675

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Bệnh Yêu

Bệnh Yêu

7.5/10
232172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Bất dạ truỵ ngọc
8.5/10
4699

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ
7/10
9417

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vắng Em Không Vui FULL
7.8/10
54669

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản be
8.5/10
1604142

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
7.6/10
25785

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo
8.1/10
83749

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma
9.6/10
385574

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!
8.1/10
19102

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)
9.5/10
57264

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nhớ Em
8.9/10
100975

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mĩ Nhân Mềm Mại
9/10
92675

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bệnh Yêu
7.5/10
232172

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng