Tác Giả Đạm Anh

Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh

Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh

7.4/10
2200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 24
Ta Bị Vai Ác Trường Học Tuyển Chọn

Ta Bị Vai Ác Trường Học Tuyển Chọn

7.3/10
10862

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 189
Thế Giới Hiện Thực FULL

Thế Giới Hiện Thực FULL

7.8/10
4068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 76
Tiểu Dược Thê

Tiểu Dược Thê

7.6/10
10081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 144
Vợ Của Boss Là Công Chúa

Vợ Của Boss Là Công Chúa

7.6/10
6757

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 108
Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

7.2/10
9232

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 48
Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!

Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!

7.5/10
6405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 47
Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

7.2/10
6842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Anh Ấy Rất Tốt Rất Tốt

Anh Ấy Rất Tốt Rất Tốt

7.7/10
11577

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 58
Tiểu Xao Động

Tiểu Xao Động

7.8/10
79905

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Hoàng Tước

Hoàng Tước

7.5/10
3348

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 5
Sắc Lam Vẫn Đục

Sắc Lam Vẫn Đục

7.4/10
26986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 6
Đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng Sinh

7.5/10
3029

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Trường Hận

Trường Hận

7.5/10
35444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 48
Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

7.5/10
8384

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 49
Đặt Sủng Làm Tên

Đặt Sủng Làm Tên

7.5/10
1641

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

7.5/10
73820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 60
Đẹp Như Tranh Vẽ

Đẹp Như Tranh Vẽ

7.5/10
6118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

7.5/10
41662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 61
Hoạ Trung Hoan

Hoạ Trung Hoan

7.5/10
26199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh
7.4/10
2200

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Bị Vai Ác Trường Học Tuyển Chọn
7.3/10
10862

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thế Giới Hiện Thực FULL
7.8/10
4068

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Phương Tây

Tiểu Dược Thê
7.6/10
10081

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vợ Của Boss Là Công Chúa
7.6/10
6757

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi
7.2/10
9232

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!
7.5/10
6405

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn
7.2/10
6842

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Ấy Rất Tốt Rất Tốt
7.7/10
11577

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tiểu Xao Động
7.8/10
79905

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Tước
7.5/10
3348

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sắc Lam Vẫn Đục
7.4/10
26986

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Đêm Giáng Sinh
7.5/10
3029

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Hận
7.5/10
35444

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
7.5/10
8384

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Đặt Sủng Làm Tên
7.5/10
1641

Thể loại: Ngôn Tình

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược
7.5/10
73820

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đẹp Như Tranh Vẽ
7.5/10
6118

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ai Gia, Có Hỉ
7.5/10
41662

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hoạ Trung Hoan
7.5/10
26199

Thể loại: Ngôn Tình