Tác Giả Đại Hà Nguyệt

Thập Niên 60 Mua Đồ Trên Taobao

Thập Niên 60 Mua Đồ Trên Taobao

7.3/10
1071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng

Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng

7.4/10
6545

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Sau Khi Bắt Cóc Hoàng Đế Nhân Ngư Alpha

Sau Khi Bắt Cóc Hoàng Đế Nhân Ngư Alpha

7/10
2291

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 24
Mặt Trăng

Mặt Trăng

8.3/10
3823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 74
Cuộc Sống Hiện Đại Của Thần Hậu Hera

Cuộc Sống Hiện Đại Của Thần Hậu Hera

8.5/10
2251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Buổi Xem Mắt bất Ổn

Buổi Xem Mắt bất Ổn

8/10
2610

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 6
Trò Chơi Vượt Ải Dạy Dỗ

Trò Chơi Vượt Ải Dạy Dỗ

8.2/10
1375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 4
Trò Chơi Vượt Ải Dạy Dỗ

Trò Chơi Vượt Ải Dạy Dỗ

8.3/10
1695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 4
Trúc Mã Là Nhân Viên Phòng Cháy

Trúc Mã Là Nhân Viên Phòng Cháy

7.5/10
1635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

7.9/10
15393

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Chương 84
Xuyên Qua Dị Thế Đương Gia Gia

Xuyên Qua Dị Thế Đương Gia Gia

7.1/10
53407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 314
Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con FULL

Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con FULL

7.6/10
7682

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 61
Nghe Đâu Tiếng Gió

Nghe Đâu Tiếng Gió

7.2/10
2417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 14
Đồng Trang Thập Lý Đạo Hương Hoa

Đồng Trang Thập Lý Đạo Hương Hoa

7/10
1976

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Chương 7
Bật Mí

Bật Mí

7.7/10
6211

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 73
Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

7.6/10
10898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 65
Đừng Nhúc Nhích Cử Động Nữa Ta Liền Hôn Ngươi

Đừng Nhúc Nhích Cử Động Nữa Ta Liền Hôn Ngươi

7.6/10
2347

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 9
Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương

Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương

7/10
5506

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 31
Xuyên Việt ABO

Xuyên Việt ABO

7.5/10
180596

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 86
Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em

Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em

8.5/10
8187

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Khương Tiên Sinh Hôm Nay Cũng Muốn Công Khai

Khương Tiên Sinh Hôm Nay Cũng Muốn Công Khai

7.5/10
172747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Thập Niên 60 Mua Đồ Trên Taobao
7.3/10
1071

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng
7.4/10
6545

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Bắt Cóc Hoàng Đế Nhân Ngư Alpha
7/10
2291

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Mặt Trăng
8.3/10
3823

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Cuộc Sống Hiện Đại Của Thần Hậu Hera
8.5/10
2251

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Buổi Xem Mắt bất Ổn
8/10
2610

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trò Chơi Vượt Ải Dạy Dỗ
8.2/10
1375

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trò Chơi Vượt Ải Dạy Dỗ
8.3/10
1695

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trúc Mã Là Nhân Viên Phòng Cháy
7.5/10
1635

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương
7.9/10
15393

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Xuyên Qua Dị Thế Đương Gia Gia
7.1/10
53407

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con FULL
7.6/10
7682

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Nghe Đâu Tiếng Gió
7.2/10
2417

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Đồng Trang Thập Lý Đạo Hương Hoa
7/10
1976

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Bật Mí
7.7/10
6211

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương
7.6/10
10898

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đừng Nhúc Nhích Cử Động Nữa Ta Liền Hôn Ngươi
7.6/10
2347

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương
7/10
5506

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Việt ABO
7.5/10
180596

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không

Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em
8.5/10
8187

Thể loại: Truyện Teen

Khương Tiên Sinh Hôm Nay Cũng Muốn Công Khai
7.5/10
172747

Thể loại: Ngôn Tình