Tác Giả Dạ Tử Vũ

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Của Ngài Đâu

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Của Ngài Đâu

7.5/10
1246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Trở Lại Thập Niên 70 Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Trở Lại Thập Niên 70 Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

7.1/10
13178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Thống Đốc Đại Nhân Mèo Nhà Anh Đâu

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Nhà Anh Đâu

7.9/10
13599

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây

Chương 53
Imhotep Nữ Tư Tế

Imhotep Nữ Tư Tế

8.5/10
26828

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 81
Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

8.5/10
15091

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 51
Thuần Thú Sư

Thuần Thú Sư

8.5/10
121066

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 66
Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

7.5/10
80974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

7.5/10
3374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Nữ Tư Tế

Nữ Tư Tế

7.5/10
28291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 82
Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

8.9/10
53000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 74
Cậu Chủ Đợi Một Chút

Cậu Chủ Đợi Một Chút

7.5/10
22015

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 66
Tướng Công Bệnh Kiêu

Tướng Công Bệnh Kiêu

7.5/10
4002

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui

Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui

7.5/10
78313

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 50
Tân Nương Mới Gả

Tân Nương Mới Gả

7.5/10
78548

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 53
Thống Đốc Đại Nhân Mèo Của Ngài Đâu
7.5/10
1246

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trở Lại Thập Niên 70 Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
7.1/10
13178

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Nhà Anh Đâu
7.9/10
13599

Thể loại: Đô Thị, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây

Imhotep Nữ Tư Tế
8.5/10
26828

Thể loại: Xuyên Không

Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu
8.5/10
15091

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thuần Thú Sư
8.5/10
121066

Thể loại: Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu
7.5/10
80974

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ Tôn Chi Hi Viên
7.5/10
3374

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Nữ Tư Tế
7.5/10
28291

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Gen Di Truyền
8.9/10
53000

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không

Cậu Chủ Đợi Một Chút
7.5/10
22015

Thể loại: Truyện Teen

Tướng Công Bệnh Kiêu
7.5/10
4002

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui
7.5/10
78313

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tân Nương Mới Gả
7.5/10
78548

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không