Tác Giả Dạ Tử Vũ

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Của Ngài Đâu

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Của Ngài Đâu

7.5/10
1747

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Trở Lại Thập Niên 70 Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Trở Lại Thập Niên 70 Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

7.1/10
25996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Thống Đốc Đại Nhân Mèo Nhà Anh Đâu

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Nhà Anh Đâu

7.9/10
18918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây

Chương 68
Imhotep Nữ Tư Tế

Imhotep Nữ Tư Tế

8.5/10
30327

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 81
Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu

8.5/10
17174

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 51
Thuần Thú Sư

Thuần Thú Sư

8.5/10
140194

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 66
Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

7.5/10
87965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

7.5/10
3959

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Nữ Tư Tế

Nữ Tư Tế

7.5/10
32619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 82
Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

8.9/10
59611

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 74
Cậu Chủ Đợi Một Chút

Cậu Chủ Đợi Một Chút

7.5/10
26059

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 66
Tướng Công Bệnh Kiêu

Tướng Công Bệnh Kiêu

7.5/10
4686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui

Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui

7.5/10
86123

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 50
Tân Nương Mới Gả

Tân Nương Mới Gả

7.5/10
88309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 53
Thống Đốc Đại Nhân Mèo Của Ngài Đâu
7.5/10
1747

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trở Lại Thập Niên 70 Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
7.1/10
25996

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thống Đốc Đại Nhân Mèo Nhà Anh Đâu
7.9/10
18918

Thể loại: Đô Thị, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây

Imhotep Nữ Tư Tế
8.5/10
30327

Thể loại: Xuyên Không

Thôn Đấu Trạch Đấu Cung Đấu
8.5/10
17174

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thuần Thú Sư
8.5/10
140194

Thể loại: Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu
7.5/10
87965

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ Tôn Chi Hi Viên
7.5/10
3959

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Nữ Tư Tế
7.5/10
32619

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Gen Di Truyền
8.9/10
59611

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không

Cậu Chủ Đợi Một Chút
7.5/10
26059

Thể loại: Truyện Teen

Tướng Công Bệnh Kiêu
7.5/10
4686

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cha Chồng Độc Thân Đùa Rất Vui
7.5/10
86123

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tân Nương Mới Gả
7.5/10
88309

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không